Zdjęcie: Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie nie obsługuje klientów osobiście, skarg i wniosków nie przyjmuje Komenda Miejska Policji, ograniczenia wprowadził także ZUS w Rzeszowie. 

W obawie przed koronawirusem coraz więcej instytucji zamyka swoje drzwi przed petentami. Zamknięto m.in. Urząd Miasta Rzeszowa i podległe mu jednostki organizacyjne, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Powiatowy Urząd PracyMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a wcześniej sądy, prokuratury.

Od poniedziałku, 16 marca, ograniczenia wprowadził także Podkarpacki Urząd Wojewódzki, który swoją siedzibę ma przy ulicy Grunwaldzkiej. Urząd do odwołania zamknął obsługę klientów. Swoje sprawy można załatwiać za pośrednictwem telefonu lub maila. Dane kontaktowe znajdziecie na stronie urzędu: rzeszow.uw.gov.pl. 

ZUS

Ograniczenia wprowadził też ZUS w Rzeszowie. Do Sal Obsługi Klientów wpuszczana jest minimalna liczba osób. ZUS zachęca do składania dokumentów w skrzynkach przy wejściu do ZUS, kontaktowania się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych lub telefonu: 22 560 16 00 – od poniedziałku do piątku od 7:00 do 18:00, e-mail: cot@zus.pl

W poniedziałki ZUS skrócił czas obsługi klientów w salach obsługi do godz. 15:00. 

Policja

Przyjęcia interesantów zawiesiła również Komenda Miejska Policji w Rzeszowie i podległe jej jednostki. Składanie skarg i wniosków jest zachowana, ale ograniczono formę – aktualnie za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej. Adresy mail i numery telefonów znajdziecie na stronie internetowej KMP w Rzeszowie. 

Skargę można wnieść wysyłając ją na adres pocztowy policji: Komenda Miejska Policji w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 13, 35-959 Rzeszów, lub kmp.rzeszow@rz.policja.gov.pl, faksu – 17 858 33 09 i platformy e-pułap. Skargi nie przyjmowane są przez telefon. 

Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego; dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania; dokładny opis zdarzenia. Informację o złożeniu skargi i wniosku można uzyskać telefonicznie: 17 858 33 09 od 7:30 do 15:30 lub znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej KMP w Rzeszowie. 

W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji, należy kontaktować się z najbliższą jednostką policji pod numerami telefonów: 997 i 112. Ponadto, zawieszono do odwołania postępowania dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w policji.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama