Zdjęcie: Piotr Woroniec jr / Rzeszów News

Od poniedziałku (16 marca) do Urzędu Miasta Rzeszowa nie będą wpuszczane osoby z zewnątrz. Zamknięte będą także Punkty Obsługi Podróżnego, poza jednym – przy ulicy Lisa-Kuli. 

Od poniedziałku wszystkie wydziały Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostki organizacyjne, takie, jak m.in. Zarząd Transportu Miejskiego, Miejski Zarząd Dróg, Biuro Gospodarki Mieniem, Biuro Rozwoju Miasta, czy Zarząd Zieleni Miejskiej nie będą prowadzić bezpośredniej obsługi petentów. 

– Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego oraz poprzez platformę e-PUAP. Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt w urzędzie – informuje Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa. 

Ratusz prosi mieszkańcy, by mieszkańcy kontaktowali się bezpośrednio z wydziałem merytorycznym zajmującym się daną sprawą.

Od poniedziałku zamknięta będą także Punkty Obsługi Podróżnego Zarządu Transportu Miejskiego, poza jednym przy ul. Lisa-Kuli 20. Ten POP będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00.

ZTM jednocześnie przypomina, że bilety na miejską komunikację można kupić w biletomatach stacjonarnych oraz mobilnych, poprzez aplikację SkyCash, mPay, moBILET, GoPay, system „zbiletem.pl”, w sklepie internetowym „E-Bilet” ebilet.erzeszow.pl. 

Wszystkie sprawy związane z obsługą w sprawach reklamacyjnych i windykacyjnych należy zgłaszać drogą telefoniczną lub mailową: windykacja@ztm.erzeszow.pl, tel. 17 86 60 359, 17 86 60 333, biletomaty@ztm.erzeszow.pl. 

WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA RZESZOWA:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

– e-mail: km@erzeszow.pl, adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

– Sekretariat: 17 875 4563

– 17 875 4581; 875 4582; 875 4583; 875 4570 – rejestracja pojazdów/informacja ogólna;

– 17 875 4578 – wydawanie dowodów rejestracyjnych;

– 17 875 4567 – ewidencja pojazdów;

– 17 875 4584, 875 4488 – zgłaszanie nabycia, kary;

– 17 875 4088 – licencje transportowe;

– 17 875 4478; 17 875 4489 – szkoły nauki jazdy, stacje kontroli pojazdów;

– 17 875 4574; 17 875 4575 – prawa jazdy;

 – 17 875 4573 – zatrzymane prawa jazdy, cofnięte uprawnienia 

– 17 875 4476 – zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane 

– 17 875 4476 – prawa jazdy zatrzymane za przekroczenie prędkości 

– 17 875 4571; 17 875 4572 – punkty karne

– 17 875 4488 – kierownik referatu rejestracji pojazdów

– 17 875 4573 – kierownik referatu praw jazdy 

–  17 875 4088 – kierownik referatu transportu drogowego 

BIURO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ

– (e-mail: edg@erzeszow.pl, adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

– sekretariat: 17 875-46-38 

– Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń informuje, że w przypadku spraw związanych z działalnością gospodarczą (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie) zaleca się przedsiębiorcom składanie wniosku CEIDG-1 w formie elektronicznej poprzez stronę www.ceidg.gov.pl.

Bezpośrednie numery telefonów:

– 17 875 4721, 17 875 4632, 17 875 4642 – CEIDG 

– 17 875 4640 – zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

– 17 875 4644 – rejestr żłobków i klubów dziecięcych, pomoc publiczna dla przedsiębiorców 

URZĄD STANU CYWILNEGO

– e-mail: usc@erzeszow.pl, adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

– 17 875-46 – sekretariat

– Osoby ubiegające się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego proszone są o składanie podań za pośrednictwem platformy e-PUAP lub drogą korespondencyjną.

Bezpośrednie numery telefonów:

– 17 875 4650; 17 875 4647; 17 875 4612; 17 875 4606 – urodzenia;

– 17 875 4621; 17 875 4607 – małżeństwa;

– 17 875 4610; 17 875 4479 – zgony;

– 17 875 4617; 875 4619 – uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego

WYDZIAŁ FINANSOWY

– e-mail: fn@erzeszow.pl, adres: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów

– 17 875 4274 – sekretariat

– Podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bezpośrednio na indywidualne rachunki bankowe ustalone przez organ podatkowy (kasy w budynkach urzędu są nieczynne).

– Informacje podatkowe i deklaracje należy składać za pośrednictwem platformy e-PUAP lub za pośrednictwem poczty. Pozostałe sprawy należy załatwiać e-mailowo lub telefonicznie:

– 17 875 4278 – Kierownik Oddziału Wymiaru Podatków;

– 17 875 4270 – Kierownik Oddziału Rachunkowości Podatkowej 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

– e-mail: so@erzeszow.pl, adres: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów

–  17 875 4388 – sekretariat;

– Sprawy związane z zameldowaniem, wymeldowaniem, zgłoszeniem wyjazdu za granicę, zgłoszeniem powrotu z zagranicy lub sprawy związane z wyrobieniem nowego dowodu osobistego prosimy załatwiać – w miarę możliwości – poprzez złożenie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu usług administracji publicznej e-PUAP.

Bezpośrednie numery telefonów:

 – 17 875 4380 – zastępca dyrektora;

– 17 875 4389; 17 875 4391; 17 875 4381 – ewidencja ludności;

– 17 875 4390; 17 875 4394 – eDowody osobiste;

 – 17 875 4392 – udostępnianie danych

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

– e-mail: gk@erzeszow.pl, adres: ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów

– 17 875 4528 – sekretariat:

– Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP oraz w wersji papierowej pocztą na adres Wydziału Gospodarki Komunalnej.

– Obsługa spraw dot. gospodarowania odpadami: deklaracje – 17 875 4436; 17 875 4510; 17 875 4435; 17 875 4513; 17 875 4258; 17 875 4259; 17 875 4514.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

– e-mail: zkr@erzeszow.pl

– adres: ul. Hanasiewicza 10, 35-064 Rzeszów

– 17 875 4425 – sekretariat

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

– 17 875 4334 – sekretariat

– e-mail: ar@erzeszow.pl

– adres: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ GEODEZJI

– 17 875 4800 – sekretariat

– e-mail: ge@erzeszow.pl

– adres: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ ZDROWIA

– 17 875 4653 – sekretariat

– e-mail: zdrowie@erzeszow.pl

– adres: ul. Kopernika 16, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ KULTURY SPORTU I TURYSTYKI

– 17 875 4770 – sekretariat

– e-mail: kst@erzeszow.pl

– adres: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

– 17 875 4742 – sekretariat

–  e-mail: promocja@erzeszow.pl

– adres: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

– 17 875 4190 – sekretariat

– e-mail: sr@erzeszow.pl

– adres: ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ CENTRALNEGO ZAMAWIAJACEGO

– 17 875 4636 – sekretariat

– e-mail: zampub@erzeszow.pl

– adres: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

– 17 875 4132 – sekretariat

– e-mail: ora@erzeszow.pl

– adres: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

BIURO RADY MIASTA

– 17 875 4736 – sekretariat

– e-mail: brm@erzeszow.pl

– adres: al. Pod Kasztanami 8, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ INWESTYCJI

– 17 875 4548 – sekretariat

– e-mail: wi@erzeszow.pl

– adres: ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ EDUKACJI

– 17 875 4588 – sekretariat

– e-mail: edukacja@erzeszow.pl

–  adres; pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ POZYSKIWANIA FUNDUSZY

– 17 875 4175 – sekretariat

– e-mail: sekretariatfp@erzeszow.pl

– adres: ul. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów

BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ

– 17 875 4494 – sekretariat

– 17 875 4504 – zastępca dyrektora

– e-mail: oi@erzeszow.pl

– adres: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

BIURO OBSŁUGI INWESTORA

– 17 875 4743 – sekretariat

– e-mail: boi@erzeszow.pl

– adres: ul. 3 Maja 7, 35-064 Rzeszów

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA RZESZOWA

STRAŻ MIEJSKA

– dyżurny: 17 875 4670,

– Numer alarmowy: 986

– e-mail: komenda@sm.erzeszow.pl

– adres: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA

– Sekretariat: 17 875 4900

– e-mail: sekretariat@brmr.erzeszow.pl

– adres: ul. Ks. Józefa jałowego 23a, 35010 Rzeszów

BIURO GOSPODARKI MIENIEM

– Sekretariat: 17 875 4695

– e-mail: bgm@bgm.erzeszow.pl

– adres: pl. Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

– Sekretariat: 17 748 3700

– e-mail: sekretariat@mzd.erzeszow.pl

– adres: Ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

– Sekretariat: 17 748 3744

– e-mail: sekretariat@zzm.erzeszow.pl

– adres: pl. Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

– Sekretariat: 17 866 0383

– e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl

– adres: ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

– Sekretariat: 17 853 3927; 17 853 5753; 17 853 5133

– e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl

– adres: ul. Jagiellońska 26 – zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, posiłki, składki na ubezpieczenie społeczne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

– Sekretariat: 17 862 9331; 17 852 6315; 17 852 9894

adres: ul. Jagiellońska 4- świadczenia rodzinne,  m.in. Program Rodzina 500+, Dobry Start, Fundusz alimentacyjny, „Za życiem”, Dodatki mieszkaniowe, Zryczałtowany dodatek energetyczny

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

– Sekretariat: 17 862 9331; 17 852 9545; 17 852 6315; 17 852 9894

– adres: ul. Jagiellońska 6 – dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, Dział dodatków mieszkaniowych, Dział realizacji świadczeń i należności

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

– Sekretariat: 17 863 0253; 17 863 6933

adres: ul. Skubisza 4 – dział pomocy instytucjonalnej, pomocy dziecku i rodzinie, Ośrodek poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej.
– kierowanie do Domów Pomocy Społecznej, Ośrodki Wsparcia, PFRON, Organizacja pieczy zastępczej

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

– Sekretariat: 17 863 0155; 17 861 2437

– adres: ul. Poniatowskiego 14 – dział usług opiekuńczych

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

– Sekretariat: 17 853 3927; 17 853 5753; 17 853 51 33

– adres: ul. Poniatowskiego 10 – zespół pracowników socjalnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodziniej

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

– Sekretariat: 17 853 2112

– adres: ul. Czackiego 2 – powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności dla miasta Rzeszowa

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

– Sekretariat: 17 865 7979

– adres: ul. Seniora 2 – Ośrodek Wsparcia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

– Sekretariat: 17 858 1612

– ul. Kochanowskiego 15 – Zespół pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnym

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

– Sekretariat: 17 853 2913

ul. Staszica 10

– – Zespół ds. asysty rodzinnej

MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW

– Sekretariat: 17 748 25 85

– e-mail: sekretariat@matip.erzeszow.pl

– ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów

MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW

– Sekretariat: 17 748 11 11

– e-mail: sekretariat@mzz.resman.pl

– ul. Dąbrowskiego 73, 35-040 Rzeszów

RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

– Sekretariat: 17 748 1515

– e-mail: rosir@rosir.pl

– ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

– Centrala: 17 853 3811

– Sekretariat: 17 853 3667

– e-mail: sekretariat@bwa.rzeszow.pl

– ul. Jana II Sobieskiego 18, 35-002 Rzeszów

ESTRADA RZESZOWSKA

– Sekretariat: 17 853 8004

– e-mail: sekretariat@estrada.rzeszow.pl

– ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów

MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JANY W RZESZOWIE

– Dyrekcja: 17 748 3650

– e-mail: dyrekcja@muzeumdobranocek.pl

– ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów

RZESZOWSKI DOM KULTURY

– Sekretariat: 17 748 3950

– e-mail: biuro@rdk.rzeszow.pl

– ul. Staromiejska 43a, 35-232 Rzeszów

TEATR MASKA

– Centrala: 17 862 6808

– Sekretariat: 17 862 5717

– e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl

– ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów

GALERIA FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA

– Sekretariat: 17 853 24 45

– e-mail: fotogaleria@gf.erzeszow.pl

– ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE

– Centrala: 17 866 9400

– Sekretariat: 17 866 9402

– e-mail: wimbp@wipbp.rzeszow.pl

– ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA RZESZOWA

– Sekretariat: 17 748 4350

– e-mail: pinb@pinb.erzeszow.pl

– ul. Bardowskiego 2, 35-064 Rzeszów

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl 

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama