Zdjęcie: Diecezja Rzeszowska / Tomasz Nowak
Reklama

„Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we mszy świętej w niedziele i święta nakazane” – ogłosił biskup rzeszowski Jan Wątroba. 

W sobotę biskup Wątroba przekazał wiernym, że mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby osób przebywających w świątyniach. Udzielił też dyspensy od uczestnictwa w mszach świętych niedzielnych i świątecznych chorym, starszym i zagrożonym.

– Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, nie są jednak zwolnione z obowiązku uczestnictwa w nabożeństwach w niedziele i święta – przekazał biskup rzeszowski.

Jak dodał, wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni „postarać się uczestniczyć w eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną”.

Biskup Jan Wątroba przypomniał także, że wszyscy duchowni są zobowiązani do przestrzegania rygorów sanitarnych przy wykonywaniu posługi liturgicznej i duszpasterskiej. 

Przypomnijmy, że od 17 października w Rzeszowie, który należy do tzw. czerwonej strefy, obowiązują dodatkowe obostrzenia sanitarne. W kościołach przebywać może nie więcej niż 1 osoba na 7 m kw. Wierni mają zachowywać od siebie dystans 1,5 m i zasłaniać usta i nos. Przepisy te obowiązują także przy pogrzebach, ślubach oraz na cmentarzach.

Bp Wątroba zobowiązał proboszczów i pozostałych księży zobowiązał do „kontynuowania pracy formacyjnej z grupami parafialnymi oraz do prowadzenia katechezy przygotowującej do sakramentów świętych”.

„Należy to czynić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów państwowych, co może oznaczać np. konieczność wykorzystania większej przestrzeni kościoła zamiast salki parafialnej” – czytamy w wytycznych wydanych przez bp. Wątrobę. 

W komunikacie czytamy również o odwołaniu spotkań formacyjnych dla księży wyświęconych w latach 2006-2012.

(cm)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: