Fot. Kamil Pudełko / Rzeszów News. Na zdjęciu Władysław Ortyl (w środku)

Karty w zarządzie województwa podkarpackiego rozdane. Już wiadomo, jak podzielono kompetencje jego członków. 

Jak poinformował Tomasz Leyko, rzecznik Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, w czwartek marszałek Władysław Ortyl zarządzenie, określające podział kompetencyjny między członkami zarządu województwa.

Marszałek Władysław Ortyl (PiS) będzie zajmował się pracą m.in. Departamentów: Promocji i Współpracy Gospodarczej, Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Kontroli, Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, a także Biurem Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych, Audytu Wewnętrznego, Informacji o Funduszach Europejskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych, oddziału programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Fot. Michał Mielniczuk / Podkarpacki Urząd Marszałkowski. Na zdjęciu Władysław Ortyl i Ewa Draus

Wicemarszałek Ewa Draus (PiS) będzie nadzorować pracę Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Fot. Michał Mielniczuk / Podkarpacki Urząd Marszałkowski. Na zdjęciu Piotr Pilch

Wicemarszałek Piotr Pilch (PiS) będzie nadzorował pracę Departamentów: Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, Edukacji, Nauki i Sportu a także jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa, Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!
Fot. Michał Mielniczuk / Podkarpacki Urząd Marszałkowski. Na zdjęciu Maria Kurowska

Maria Kurowska (Solidarna Polska), jako członek zarządu. będzie odpowiedzialna za Departament Ochrony Środowiska, Departament Rozwoju Regionalnego, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

Fot. Maciej Brzana / Rzeszów News. Na zdjęciu Stanisław Kruczek

Z kolei drugi z członków zarządu Stanisław Kruczek (Porozumienie Jarosława Gowina) będzie odpowiadał za Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego, Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego a także za wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Obecny zarząd województwa podkarpackiego został wybrany 19 listopada podczas sesji sejmiku. W jego 33-osobowym składzie aż 25 ma PiS, który na Podkarpaciu samodzielnie rządzi od 2013 roku. 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama