Zdjęcie: Państwowa Inspekcja Pracy

Od 17 do 31 marca mieszkańcy Rzeszowa będą mogli wnioskować o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Azbest jest substancją o udowodnionym działaniu rakotwórczym, powoduje też pylicę azbestową, czy choroby opłucnej. Występuje w powietrzu w niebezpiecznej formie mikroskopijnych włókien, przyczynia się rozwoju chorób.

Azbest używano głównie do produkcji dachów – w latach 70. ub. w. był tzw. boom na dachy z eternitu. Produkcję wyrobów azbestowych zakazano w Polsce w 1998 r. W 2002 r. ówczesny rząd przyjął program na mocy którego azbest ma być usunięty do 2032 roku.

Już wiadomo, że to nierealne. W 2022 roku Najwyższa Izba Kontroli ujawniła, że dotychczas usunięto ok. 17 proc. z ok. 8,5 mln ton wyrobów azbestowych. Do usunięcia pozostało 7 mln ton azbestu, co wymaga kolejnych 49 lat, licząc od zakończenia programu.

Na Podkarpaciu potrzeba na to jeszcze 51,7 lat. Przepisy nie są doskonałe – państwo finansuje tylko demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych, a za wykonanie nowego dachu mieszkańcy muszą płacić sami.

Mimo tego, program usuwania azbestu w Rzeszowie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Trwa on od 2011 r. Każdego roku do miasta trafia około 70 wniosków o dotację. W latach 2011-2022 usunięto ponad 2,6 tys. ton azbestu za ponad 1,325 mln zł.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Pieniądze pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz z budżetu Rzeszowa. Od 2011 roku miasto na usuwanie azbestu wydało 475 tys. zł.

Jak poinformował Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa, 17 marca ruszy kolejny nabór wniosków o dotację. Formularz jest dostępny w Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa oraz w punktach informacyjnych urzędu miasta.

Ponadto formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej: www.erzeszow.pl. Nabór  wniosków potrwa do 31 marca. Należy je składać w Wydziale Klimatu i Środowiska, ul. Rynek 7, pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu.

Wszelkie informacje związane z naborem wniosków można uzyskać pod numerami telefonów: 17 875 41 83 oraz 17 875 41 86. 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama