Reklama

Już w najbliższy czwartek (27 listopada) w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie odbędzie się przedstawienie symulacji rozprawy sądowej. Niezwykłej, bo w rolach głównych wystąpią osoby głuche.

Symulacja odbędzie się w ramach projektu „(S)prawny głuchoniemy” realizowanego przez Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej. Załatwienie prostej sprawy w urzędzie, czy w sądzie w zestawieniu z niską świadomością prawną jest nie lada problemem dla większości Polaków.

W jeszcze gorszej sytuacji są postawione osoby głuchonieme, które nie tylko nie znają swoich praw, ale mają również poważną barierę komunikacyjną ze względu na swoją niepełnosprawność.

– Co prawda urzędnicy są szkoleni w zakresie języka migowego, lecz tylko na podstawowym poziomie, a po ukończeniu szkolenia nie mają regularnego kontaktu z głuchymi. Bez słyszącego tłumacza załatwienie prostej urzędowej sprawy graniczy z cudem – twierdzą organizatorzy symulacji rozprawy sądowej.

Z takimi trudnościami osoby głuche spotykają się także w sądach. Bez tłumacza ciężko jest wziąć udział w prostej rozprawie, o czym przekonamy się podczas przygotowanej z udziałem osób głuchoniemych symulacji rozprawy sądowej. A sprawa wcale nie będzie taka prosta. Będzie dotyczyła spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości. Odtwórców ról ocenią praktycy i teoretycy prawa oraz zaproszeni goście.

Symulacja rozprawy sądowej została przygotowana przez członków Podkarpackiego Centrum Edukacji Prawnej oraz Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych. Projekt „(S)prawny głuchoniemy” jest dofinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W symulacji czynny udział biorą osoby głuche z województwa podkarpackiego. W ramach projektu głusi biorą również udział w cyklu warsztatów prawnych, a także wzięli udział w dwóch wyjazdach do Warszawy, zaś studenci i absolwenci prawa odbyli kurs języka migowego na poziomie podstawowym.

Celem projektu jest budowanie świadomości prawnej, przyswojenie podstawowych praktycznych umiejętności wśród osób głuchoniemych, mieszkających na Podkarpaciu poprzez edukację prawną.

Projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu prawnemu osób głuchoniemych, a także zwrócenie uwagi osób słyszących na problemy osób głuchoniemych.

Symulacja rozprawy sądowej w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie rozpocznie się w czwartek o godz. 16:30.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: