Zdjęcie: Pixabay

Od 1 kwietnia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługiwać będzie 1431 zł – informuje podkarpacki oddział ZUS. 

W 2023 roku ZUS wypłacił ponad 15 mln zł odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy. Osoby, które są objęte ubezpieczeniem wypadkowym i doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku przy pracy lub choroby zawodowej, mogą starać się o jednorazowe odszkodowanie.

Od 1 kwietnia obowiązywać będą wyższe kwoty. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługiwać będzie 1431 zł. – O to świadczenie mogą ubiegać się także uprawnieni członkowie rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy czy choroby zawodowej – mówi Wojciech Dyląg, rzecznik ZUS na Podkarpaciu.

Aby uzyskać odszkodowanie, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek. Powinien on zawierać: wniosek o jednorazowe odszkodowanie, protokół powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy i wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający adnotację, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone.

Następnie lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS w ciągu 14 dni przyznaje lub odmawia prawa do odszkodowania. Jest ono wypłacane jest w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Wysokość jednorazowego odszkodowania to 20 procent przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Nowe stawki

Od 1 kwietnia 2024 r. za każdy procent przysługiwać będzie 1431 zł. Nowe wysokości kwot jednorazowych odszkodowań obowiązywać będą do 31 marca 2025 r.:

– 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

– 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;

– 25 044 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;

– 25 044 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

– 128 799 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

– 64 399 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;

– 128 799 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;

– 128 799 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;

– 25 044 zł, jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;

– 64 399 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Kiedy się nie należy?

Są jednak sytuacje, gdy odszkodowanie nie należy się pracownikowi. Jest tak, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów bhp spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Pieniędzy nie dostanie również pracownik, który był pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych i przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Nie dotyczy to wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Miliony do wypłaty

W 2023 roku w województwie podkarpackim Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 2066 jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy w łącznej kwocie przekraczającej 15 mln zł. W 2022 roku było to 2104 odszkodowań –  13,2 mln zł, w 2021: 2116 odszkodowań – 14,7 mln zł, a w 2020 roku: 2164 – w łącznej kwocie 12,2 mln zł.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama