Odkrycia archeologiczne na budowie drogi ekspresowej S19 [FOTO]

11 grobów kultury ceramiki sznurowej odkryto na budowie odcinka drogi S19 między węzłami Rzeszów Południe i Babica, gdzie trwają badania archeologiczne. Archeolodzy natknęli się także na szczątki ludzkie. 

 

Zdjęcia: GDDKiA Rzeszów

O odkryciu archeologicznym w czwartek poinformowała Joanna Rarus z rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która jest inwestorem budowy drogi ekspresowej S19, będącej częścią szlaku Via Carpathia. 

Pierwotny obszar badań obejmował 261,5 ara na czterech stanowiskach w Niechobrzu (jedno stanowisko), Lutoryżu (dwa stanowiska) i Babicy (jedno stanowisko). Wojewódzki konserwator zabytków poszerzył obszar badań do 1 533,01 ara. W trakcie nadzoru odkryto dodatkowe stanowisko w Mogielnicy (83,80 ara), które poszerzono do 143,25 ara.

Pradziejowe obiekty

Podczas prac archeologicznych odkryto obiekty pradziejowe związane z osadami (jamy osadowe, paleniska, dołki posłupowe) datowane na epoki neolitu i brązu, epokę wpływów rzymskich, okresu lateńskiego, kulturę łużycką, kulturę przeworską, wczesnego średniowiecza, okresu nowożytnego oraz niekreślone chronologicznie.

W Mogielnicy odkryto 11 grobów kultury ceramiki sznurowej (okres neolitu), składających się z szybu wejściowego, jamy grobowej (niszy) i łączącego je korytarzyka. Pierwotnie przykryte były nasypem kurhanowym, który nie zachował się do naszych czasów.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

– Groby były bogato wyposażone w narzędzia krzemienne, grociki krzemienne do strzał, topory i siekiery kamienne – poinformowała Joanna Rarus. Ponadto znaleziono liczny materiał ceramiczny zdobiony odciskami sznura. Archeolodzy datują stanowisko na okres przełomu neolitu i epoki brązu (2600-2300 przed Chrystusem).

Szczątki trzech osób 

Archeolodzy nie mają wątpliwości, że groby tworzyły cmentarzysko kurhanowe na kilku sąsiadujących ze sobą wzniesieniach. – Pochówki najczęściej były pojedyncze lub podwójne. W jednym przypadku udokumentowano szczątki trzech osób, jednak z bardzo słabo zachowanymi kośćmi – dodaje Rarus. 

Wszystkie znaleziska zostaną teraz poddane wnikliwej analizie i szczegółowo opracowane przez specjalistów zajmujących się tym etapem pradziejów. Materiały z badań trafią do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Badania archeologiczne na tym odcinku S19 trwają od 10 marca br. Do tej pory zakończyły się tylko na jednym stanowisku w Niechobrzu. Na pozostałych badania nadal trwają. Wykonuje je konsorcjum archeologiczne: APB THOR i Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama