Zdjęcie: ZUS
Reklama

Emeryturom i rentom będzie poświęcony czwartkowy (27 stycznia) dyżur telefoniczny Oddziału ZUS Rzeszowie.

Podczas dyżuru uzyskacie informacje na temat wpływu „Polskiego Ładu” (duża reforma systemu podatkowego) na wysokość pobieranej emerytury, renty, innego świadczenia emerytalno-rentowego.

Ponadto, eksperci ZUS powiedzą o warunkach, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie wyrównawcze dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki,

Dyżury telefoniczny dotyczyć też będzie wypłat świadczeń emerytalno-rentowych na rachunek bankowy, inny instrument płatniczy oraz obowiązków pracujących emerytów i rencistów względem ZUS – rozliczenia przychodów uzyskiwanych w 2021 r.

Dowiecie się o warunkach przejścia na emeryturę lub rentę, o prawie do wcześniej emerytury, dokumentach jakie należy w tym celu przygotować i dodatkach o jakie można się starać pobierając emeryturę lub rentę oraz sposobach przeliczenia emerytury. 

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości będzie można uzyskać 27 stycznia br. od godz. 10:00 do 11:30, pod numerem telefonu: 17 858 61 85.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama