Do pracy w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej, jak również w przemyśle, studenci mogą wyjechać na wakacjach do Niemiec. Nabór prowadzi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

WUP otrzymał z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn ofertę pracy podczas tegorocznych wakacji dla polskich studentów w Niemczech. Podkarpaciu przyznano 10 miejsc z możliwością utworzenia listy rezerwowej.

Praca bez specjalnych życzeń

O pracę mogą się ubiegać studenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung” – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30 września 2015 r.

Trzeba mieć co najmniej 18 lat, dobrze lub bardzo dobrze władać językiem niemieckim, zadeklarować gotowość do podjęcia pracy przez co najmniej dwa miesiące wakacji. Kandydaci nie mogą mieć specjalnych życzeń, w którym miejscu chcą pracować. Jeżeli ktoś określi miasto lub region Niemiec, to otrzyma odmowę.

Oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. Większość studentów powinna nastawić się na zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy szansę zatrudnienia.

Praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej (np. McDonalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.

Ubezpieczyć trzeba się w Polsce

Wynagrodzenie jest wypłacane przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie. Student powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, bo będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.

Po przyjeździe do Niemiec student ma obowiązek zameldować się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta. Ponieważ studenci nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty leczenia ewentualnej choroby.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich, jak rolnictwo, gastronomia pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne ).

Oferta to jeszcze nie praca

Studenci pracujący w gastronomii, przemyśle spożywczym, itp. muszą liczyć się z koniecznością wykonania w Niemczech na własny koszt badań lekarskich.

Ci, którzy ubiegają się o pracę przez WUP, nie mogą jednocześnie starać się o nią bezpośrednio u pracodawcy, a także bezpośrednio przez ZAV. Urząd pracy w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy, lecz jedynie przesyła formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu przez zainteresowane osoby są udostępniane niemieckim pracodawcom.

Wybór pracowników należy do pracodawców niemieckich. Przekazanie formularzy stronie niemieckiej nie jest równoznaczne z dostaniem pracy.

Propozycje ofert pracy sezonowej dla studentów zostaną im przesłane nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2015 r. Otrzymanie ofert nie jest jednoznaczne z podjęciem zatrudnienia. Osoba ma prawo wyboru oferty.

Gdzie się zgłaszać?

Studenci i uczniowie z Podkarpacia mogą składać w Wojewódzkim Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa-Kuli 20 w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2015 r. Decyduje data wpływu dokumentów do WUP.

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości informacji udzielane się pod nr telefonu: 17 85 09 203. Dokumenty, które trzeba wypełnić, można pobrać ze strony www.wup-rzeszow.pl

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama