Reklama

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie powiększył liczbę punktów, w których od 1 kwietnia będzie można składać wnioski o wypłatę 500 zł na dziecko.

Kilka tygodni temu MOPS poinformował, że wnioski będzie można składać przy ul. Jagiellońskiej 6, ul. Skubisza 4 i ul. Seniora 2. Wnioski będzie można składać od godz. 7:30 do 18:00. Do tych trzech punktów dojdą jeszcze dwa kolejne: w budynku Urzędu Miasta przy pl. Ofiar Getta 7 oraz w hipermarkecie „b1” (dawny „Real”) przy al. Witosa.

W „b1” znajduje się Punkt Obsługi Mieszkańców i to właśnie tam jego pracownicy będą przyjmowali także wnioski o wypłatę 500 zł na dziecko. W hipermarkecie wnioski będzie można składać od godz. 8:00 do 18:00. W budynku magistratu przy pl. Ofiar Getta wnioski będą przyjmowane od godz. 7:30 do 18:00. Punkt znajdować się będzie na parterze.

Dwa nowe punkty składania wniosków mają usprawnić obsługę Programu „Rodzina 500+”. W Rzeszowie skorzysta z niego ok. 15 tys. rodzin, programem będzie objętych ok. 27 tys. dzieci. Wnioski o wypłatę pieniędzy będzie można składać od 1 kwietnia. Na stronie mopsrzeszow.pl w najbliższym czasie pojawi się także wzór wniosku.

– Na razie go nie zamieszczamy, bo może się zdarzyć, że rodziny będą składały wnioski przed 1 kwietnia, a nie możemy ich przed tą datą przyjmować. Nie ma sensu też się spieszyć. Nie trzeba w pierwszym dniu składać wniosków. Jeszcze nie wiemy, kiedy rozpocznie się wypłata pieniędzy. Zgodnie z ustawą będzie na to trzy miesiące. Jeżeli wypłaty ruszą np. 1 czerwca lub 1 lipca, to 500 zł na dziecko będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia – mówi Jacek Gołubowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Obsługą Programu 500+ w Rzeszowie zajmować się będzie 36 pracowników pionu świadczeń socjalnych. MOPS zatrudnił dodatkowo 10 osób oraz 6 stażystów. W Rzeszowie działa także miejska infolinia, gdzie można uzyskać informacje o wypłacie pieniędzy. Nr tel. to: (17) 788 99 00. Infolinię uruchomił też Podkarpacki Urząd Wojewódzkich w Rzeszowie – 800 100 990.

Program 500+ to sztandarowa obietnica wyborcza PiS. Pieniądze będą wypłacane na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Na pierwsze dziecko 500 zł będzie można otrzymać 500 zł pod warunkiem, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 800 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 1200 zł.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: