Zdjęcie: Bartosz Frydrych / Rzeszów News

13 maja rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Rzeszowie. W liceach, technikach i szkołach branżowych przygotowano blisko 2700 miejsc. 

O przyjęcie do szkół średnich będzie się ubiegać 1200 absolwentów rzeszowskich szkół podstawowych i młodzież spoza Rzeszowa. Rekrutacja jest prowadzona elektronicznie na rzeszowprojekt.edu.com.pl. Kliknięcie przycisku „Złóż wniosek” rozpoczyna nabór.

O przyjęciu do szkoły będzie decydować łączna liczba punktów z egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz przedmioty punktowane wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Ważne terminy 

Składanie wniosków o przyjęcie do danej szkoły potrwa do 14 czerwca, do 31 maja przyjmowane są wnioski o przyjęcie w szkołach dwujęzycznych, oddziałach dwujęzycznych, oddziałach wojskowych oraz w oddziałach prowadzących szkolenie sportowe.

Od 3 czerwca do 14 czerwca będą przeprowadzane sprawdziany kompetencji językowych/predyspozycji językowych, sprawności fizycznej oraz uzdolnień kierunkowych. 

Wyniki zostaną opublikowane do 14 czerwca w szkole, w której kandydat przystąpił do sprawdzianu oraz na koncie kandydata w systemie rekrutacji.

Od 21 czerwca do 8 lipca będzie można zmieniać szkołę, w tym samym czasie trzeba dostarczyć kopię bądź oryginał świadectwa. Od 3 lipca do 8 lipca trzeba dostarczyć wyniki egzaminu ósmoklasisty. 16 lipca poznacie listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Chęć nauki w danej szkole trzeba będzie potwierdzić do 18 lipca. W tym celu należy  dostarczyć oryginały dokumentów. Pełna lista osób przyjętych do szkoły średniej zostanie opublikowana 19 lipca.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Wszelkie informacje oraz szczegółowy harmonogram naboru można znaleźć na wspomnianej stronie internetowej: rzeszowprojekt.edu.com.pl.

Rekrutacja do placówek artystycznych

Odbywa się poza systemem elektronicznym na podstawie egzaminu wstępnego. Np. aby ubiegać się o miejsce w Liceum Plastycznym, trzeba przejść egzamin wstępny- kandydat musi wykonać kompozycję przestrzenną – rzeźbę, rysunek i pracę malarską.

Czeka go też rozmowa ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. W rzeszowskim „plastyku” taki egzamin odbędzie się 14 czerwca.

Wcześniej wymagane jest złożenie: wniosku o przyjęcie do I klasy, zaświadczenia o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do nauki w ZSP. Dokumenty te należy złożyć do 11 czerwca.

Termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na podstawie wyników egzaminów nastąpi 21 czerwca o godz. 15:00. Szczegóły na stronie: zsp.resman.pl.

A jaką szkołę wybrać?

Podpowiedzią mogą być rankingi. W pierwszej dziesiątce szkół rankingu „Perspektywy” znalazło się pięć rzeszowskich liceów: Sióstr Prezentek, II LO, IV LO, Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie im. St. Barańczaka, IX LO z Oddz. Dwujęz. im. św. Królowej Jadwigi. 

Jeśli chodzi o technika to w pierwszej dziesiątce wyróżnionych szkół znalazły się trzy  rzeszowskie placówki: Technikum nr 6 (ZSE), Technikum nr 7 (ZSM im. gen. Wł. Andersa), Technikum nr 5 (ZSE im. M. Skłodowskiej-Curie).

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama