Zdjęcie: Sebastian Fiedorek / Rzeszów News
Reklama

Rzeszów uplasował się na 8. miejscu w klasyfikacji ogólnej pierwszej edycji Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis i na 7. w obszarze społeczeństwo.

Zestawienie, w którym porównano 50 największych polskich miast, przygotowano na podstawie 45 wskaźników, zgrupowanych w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. W obszarze społeczeństwa miasto Rzeszów zajęło 7. miejsce, a w obszarach gospodarki i środowiska – kolejno pozycje 8. i 20.

– Rzeszów w ciągu ostatnich kilkunastu lat zasłużył na miano jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast w Polsce, a jego wizytówką są nowoczesny przemysł, wysoka jakość życia oraz dobrze rozwinięta infrastruktura. Stolica Podkarpacia może pochwalić się największym przyrostem naturalnym spośród wszystkich miast wojewódzkich. Według prognoz w ciągu najbliższych 35 lat będzie jedynym, oprócz Warszawy miastem, którego liczba ludności utrzyma się na stałym poziomie – podkreśla Anna Rusek, dyrektor Pionu Środowiska w Arcadis.

Na innowacyjny wzrost gospodarczy miasta, jak i całego regionu przekłada się wysoki kapitał intelektualny miasta, aktywność oraz współdziałanie podkarpackich przedsiębiorców z władzami lokalnymi, a także wsparcie tych ostatnich.

Co istotne – stolica Podkarpacia jak najlepiej wykorzystuje pieniądze Unii Europejskiej, które przeznacza na modernizację dróg, bezpłatny internet, poprawę jakości wody pitnej, przebudowę Rynku, a także na stypendia dla młodzieży.

W Rzeszowie działa ponad 26 tysięcy przedsiębiorstw, którzy obsługiwani są przez ponad 800 instytucji finansowych i okołobiznesowych. Rzeszów jest siedzibą wielu klastrów, m.in. Doliny Lotniczej, Firm Informatycznych Polski Wschodniej, czy Energii Odnawialnej.

W pierwszej trójce rankingu znalazły się kolejno Warszawa, Toruń oraz Wrocław.

Ranking ma na celu porównanie, które miasta i na jakich polach radzą sobie najlepiej. Opracowanie prezentuje ponadto ciekawe i innowacyjne projekty, dzięki czemu stanie się swoistym katalogiem dobrych praktyk dla władz miejskich.

maja.swiecka@rzeszow-news.pl

Reklama