Zdjęcie: Ministerstwo Zdrowia

Programem profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości objęci zostaną uczniowie III klas rzeszowskich szkół podstawowych.

Z ogólnopolskiego badania Instytutu Żywności i Żywienia wśród uczniów szkół podstawowych (10-16 lat), wynika, że problem nadwagi dotyczył co piątego ucznia, na Podkarpaciu około 21,5 proc. dzieci.

Otyłość została uznana za chorobę i wpisano ją na listę Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Raport Światowej Organizacji Zdrowia wskazał, że nadwagę i otyłość odnotowano u 32 proc. polskich dzieci w wieku 7-9 lat – to 8. miejsce wśród badanych krajów w Europie.

Jeśli widzisz ten problem u swoich dzieci, nie bagatelizuj go. Przekonanie, że dzieci same „wyrosną” z nadwagi lub otyłości prowadzi do nasilenia choroby. 80 procent otyłych nastolatków będzie borykało się z tym problemem w dorosłym życiu.

Badania dla 9-latków

Dlatego Rzeszów ruszy z programem profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych. Program, jak zapowiada miasto, będzie realizowany w latach 2024-2028.

Aby zmniejszyć o 5 procent (taki jest cel) problem nadwagi i otyłości uczniów, 9-letnie dzieci i ich rodzice lub opiekunowie prawni zostaną objęcie opieką edukacyjno-zdrowotną. Dzieci klas III w rzeszowskich szkołach przejdą badania przesiewowe.

W oparciu o badania antropometryczne zostaną wyłonieni uczniowie, którym grozi nadwaga i otyłość. Będą diagnozowani na podstawie wskaźnika masy ciała BMI w oparciu o siatki centylowe, czyli jedną z metod oceny fizycznego rozwoju dziecka.

Advertisement

– Badania przeprowadzą pielęgniarki środowiskowe i higienistki szkolne – poinformował Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa. 

Będą także konsultacje dietetyczne w placówkach POZ lub gabinetach dietetycznych. Zaplanowano konsultacje psychologiczne – o wzorcach zdrowotnych, radzeniu sobie ze stresem, odpowiedniej ilości snu, nastawieniu rodziny do zmiany nawyków żywieniowych.  

Ważnym elementem programu będą konsultacje ze specjalistą aktywności ruchowej.

Wykłady i szkolenia 

Program walki z otyłością i nadwagą wśród dzieci Rzeszów będzie promował w szkołach (ulotki, plakaty), podmiotach leczniczych oraz urzędzie miasta, z kolei w autobusach miejskich będzie można zobaczyć spot zachęcający do udziału w badaniach.

Rodzice i opiekunowie będą mogli brać udział w wykładach i szkoleniach z zakresu edukacji żywieniowej i aktywności fizycznej. Podobny cykl czeka dzieci na szkolnej godzinie wychowawczej lub dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

W budżecie Rzeszowa na program wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości jest ponad 1,3 mln zł. Założenia programu przyjęli radni na sesji 23 kwietnia. Niebawem miasto ogłosi konkurs, który wyłoni wykonawcę programu.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama