Wisi na włosku współpraca podrzeszowskich gmin z miastem Rzeszów i wspólnych inwestycji na około 300 milionów złotych. Wójtom i burmistrzom nie spodobał się plan ratusza o przyłączeniu do Rzeszowa gminy Trzebownisko i sołectwa Malawa. Wójtowie grożą, że z miastem nie podpiszą porozumienia.

W lipcu w Urzędzie Miasta w Rzeszowie odbyła się konferencja, na której poinformowano o powołaniu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Tworzy go 13 gmin: miasto Rzeszów, miasto Łańcut oraz gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko oraz Tyczyn. Miesiąc temu zaprezentowano projekt „Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są nowym instrumentem rozwoju regionalnego w latach 2014-2020. Za ich pomocą miasta i ich obszary funkcjonalne mają realizować zintegrowane projekty przyczyniające się do rozwoju tych obszarów. Gminy zrzeszone w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym mają wspólnie się ubiegać o unijne pieniądze na inwestycje. Chodzi o kwotę około 300 milionów złotych.

W ramach ROF mogą zostać zrealizowane między innymi budowy nowych dróg, przebudowy istniejących tras, zagospodarowanie terenów inwestycyjnych, rewitalizacja brzegów Wisłoka, zakup ekologicznych autobusów. Propozycje samorządów dotyczyły budowy połączenia kolejowego z Rzeszowa do lotniska w Jasionce, poszerzenia drogi prowadzącej do lotniska oraz budowy ścieżek rowerowych.

Cały projekt ROF zawisł na włosku z powodu ostatnich planów Tadeusza Ferenca, prezydenta Rzeszowa, który chce by do miasta włączono gminę Trzebownisko i sołectwo Malawa z gminy Krasne. Obie gminy wchodzą w skład ROF.

Na czwartek (19 grudnia) zaplanowano podpisanie porozumienia określającego zasady współpracy przy realizacji zadań dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ośmiu wójtów i burmistrzów (Trzebowniska, Boguchwały, Czarnej, Chmielnika, Głogowa Małopolskiego, Krasnego, Świlczy i Tyczna) wysłało list do prezydenta Ferenca.

Samorządowcy uważają, że ostatnie starania Rzeszowa o przyłączenie do miasta gminy Trzebowniska i sołectwa Malawa stawiają pod znakiem zapytania możliwość współpracy w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

„Uważamy bowiem, że wieloletnie działania Pana Prezydenta i Rady Miasta mające na celu siłowe, wbrew woli mieszkańcom i rad gmin przyłączenie wybranych terenów do Rzeszowa, stanowi całkowite zaprzeczenie idei zawartej w ZIT, która polega na efektywnej i partnerskiej współpracy na rzecz Miasta i otaczających go Gmin” – napisali w liście samorządowcy.

We wtorek (17 grudnia) prezydent Ferenc w odpowiedzi do wójtów i burmistrzów stwierdził, że jest zaniepokojony ich stanowiskiem.

„Pragnę zapewnić, że działania Gminy Miasto Rzeszów związane ze zmianą granic administracyjnych mają na celu stworzenie warunków dla rozwoju Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jestem przekonany, że wszelkie inicjatywy podejmowane w tym zakresie nie staną na przeszkodzie współpracy gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zaprzestanie działań zmierzających w kierunku pozyskania środków przeznaczonych na realizację ZIT na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego byłoby ze szkodą dla mieszkańców tworzących gmin tworzących ROF i mogłoby spotkać się z negatywnym odbiorem społecznym” – napisał prezydent Ferenc.

„Działania, które wspólnie od wielu miesięcy prowadzimy w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego mają na celu poprawę jakości życia naszych mieszkańców. W tym celu sięgamy po wszelkie dostępne możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji, które są niezbędne dla rozwoju gmin tworzących obszar funkcjonalny” – napisał Tadeusz Ferenc.

Prezydent Rzeszowa jest przekonany, że dojdzie do podpisania porozumienia między gminami.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama