Ponad 3300 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski przystąpi w środę (3 grudnia) do I etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Olimpiadę organizuje Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl.

I etap Olimpiady rozpocznie się punktualnie o godz. 12: punktualnie w ponad 300 szkołach. Jej uczestnicy rozwiążą test jednokrotnego wyboru złożonego z 50 pytań. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie od sześciu lat organizowana jest przez WSPiA.

Przez pięć lat do I etapu Olimpiady przystąpiło prawie 15 tys. uczniów z całej Polski. W tym roku udział zgłosiło ponad 3300 uczniów z ponad 300 szkół ponadgimnazjalnych z 16 województw. Największą reprezentację, jak co roku, ma województwo podkarpackie – prawie 800 uczniów. Duże zainteresowanie jest również m.in. w województwach małopolskim i dolnośląskim, gdzie do Olimpiady przystąpi po kilkuset uczniów.

Olimpiada cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 6 lat temu do pierwszej edycji zgłosiło się ponad 800 uczniów. W drugiej było już ok. 2500 uczniów, a w kolejnych liczba zgłoszonych uczestników przekraczała 3000 młodych ludzi z całej Polski.

Trzy etapy Olimpiady

Popularność Olimpiady nie dziwi prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, byłego ministra sprawiedliwości, członka Rady Programowej oraz wykładowcę WSPiA.

– To bardzo ważne ogólnopolskie wydarzenie. Od samego początku byłem mile zaskoczony zainteresowaniem młodych ludzi oraz ich przygotowaniem do testów. Myślę, że wiedza zdobyta podczas przygotowywania się do Olimpiady przyda się tym młodym ludziom podczas studiów i w życiu codziennym – mówi prof. Ćwiąkalski.

Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. W I etapie – szkolnym – w najbliższą środę uczniowie mają 60 minut na rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 50 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się jeden punkt. Za odpowiedź błędną nie przyznaje się punktów.

Do II etapu Olimpiady kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali minimum 30 pkt. II etap – okręgowy – odbędzie się we wszystkich województwach 14 stycznia 2015 r. Ostatni III etap (centralny), do którego przystąpią najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowany zostanie 18 marca 2015 roku w rzeszowskim kampusie WSPiA.

Cenne nagrody

Laureat I i II miejsca Olimpiady otrzymuje w nagrodę bezpłatne studia w WSPiA Rzeszów-Przemyśl i darmowe zakwaterowanie w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim uczelni. Zajęcie III, IV lub V miejsce pozwala na darmowe studia w rzeszowskiej WSPiA. Udział w Olimpiadzie ułatwia też jej finalistom oraz laureatom podjęcie studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym nie tylko w WSPiA w Rzeszowie, ale i na innych wydziałach prawa, m.in. UJ.

Olimpiada ma na celu szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa. Ma też podnosić świadomości prawną młodzieży, kształtować postawę praworządności i szacunku dla prawa. Uczniowie, którzy uczestniczą w Ogólnopolskiej muszą znać problematykę dotyczącą różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i ustrojowego.

Tematyka Olimpiady obejmuje m.in. wiadomości z zakresu znajomości podstaw ustroju RP, zasad i procedur demokratycznych oraz zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących zarówno w Polsce, jak i Europie i świecie.

Przygotowując się do Olimpiady uczestnicy powinni zwrócić też uwagę na znajomość instytucji życia publicznego m.in. działalność partii politycznych, instytucji rządowych, samorządów i organizacji pozarządowych. Ważną dziedziną, z którą zmierzą się uczestnicy Olimpiady, jest prawo oraz zasady funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, a także tematyka „praw człowieka”.

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady na stronie internetowej TUTAJ i na Facebooku TUTAJ.

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama