Konkurs „Laur Studentów 2014” organizowany przez samorząd studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego rozstrzygnięty. Nagrody przyznano w 9 kategoriach.

Gala „Laur Studentów 2014” była dla studentów okazją uhonorowania osób, organizacji, firm i instytucji wspierające ich codzienną działalność. Nagrody wręczono w 9 kategoriach. Pierwsza to „Instytucja wspierająca studentów”, która jest przyznawana instytucji, której nie jest obojętna przyszłość studentów i absolwentów. Nagrodę otrzymał: Podkarpacki Bank Spółdzielczy.

Kolejna nagroda to „Firma Przyjazna Studentom”, przyznawana firmie, która w szczególny sposób przyczynia się do wspierania pracy Samorządu Studentów UR. Swoim zaangażowaniem i pomocą motywuje do dalszego rozwoju i aktywizowania środowiska akademickiego. Jest to dla studentów kategoria niezwykle ważna, gdyż wsparcie takiej firmy często daje możliwość na zrealizowanie projektów. Nagrodę otrzymał Powszechny Zakład Ubezpieczeń.

Kategoria „Media” to z kolei wyróżnienie dla aktywnie promującego działalność studencką medium. Przyznają ją TVP Rzeszów.

Czwartą kategorią, w której wręczane są nagrody to „Odkrycie Roku”. Laur przyznawany jest osobom, które są odkryciem wśród społeczności studenckiej. Wyróżniona w tej kategorii została studentka Jennifer Mytych, nagrodzona przez premiera Donalda Tuska oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbarę Kudrycką dyplomem oraz symbolicznym czekiem na realizację projektu naukowego: „Identyfikacja nowych zagrożeń związanych ze stosowaniem nanocząsteczek złota, srebra, krzemu oraz nanodiamentów na proces przedwczesnego starzenia się komórek ludzkich”. Studentka jest również stypendystką prezesa Rady Ministrów.

Kolejna kategoria „Miejsce Przyjazne Studentom”, przyznawana organizacjom i instytucjom, którym nie jest obojętny czas wolny studenta. Wyróżnione tej kategorii zostało Kino Helios.

Szósta kategoria to „Osobowość Roku”. Nagroda wręczana jest osobie, która swoim zaangażowaniem przyczyniła się do rozwoju środowiska studenckiego. W tym roku nagrodę zdobył Stanisław Mazur, dyrektor Centrum Medycznego „Medyk” w Rzeszowie.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Kolejna nagroda przyznawana jest w kategorii „ProStudent”.  Jest ona największym wyróżnieniem akademickim, bo wręcza się ją osobom za całokształt ich działalności w rozwój obszaru akademickiego. Nagrodę zdobył prof. dr hab. Aleksander Bobko, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przedostatnia kategoria to „Promotor Kultury Studenckiej”. W tej kategorii nagroda przyznawana jest osobie lub organizacji, która promuje działalność Samorządu Studentów UR, a jednocześnie pomaga w przygotowaniu i realizowaniu wszelkich przedsięwzięć. Wyróżnione zostało Centrum Medyczne „Medyk”.

Dziewiąta, a zarazem ostatnia kategoria, to „Przyjaciel studentów”. Zwycięzcy zostali wyłonieni w drodze plebiscytu przeprowadzonego na każdym wydziale. Poprzez tę nagrodę studenci chcą podziękować takim osobom, które są dla nich wzorem do naśladowania.

W tej kategorii przyznanych zostało 12 wyróżnień, które trafiły na ręce magistrów, doktorów i profesorów z poszczególnych wydziałów. Nagrodzeni zostali: dr Dorota Semków- Chajko (Wydział Prawa i Administracji), dr hab. Prof. UR Emilian Zadarko (Wydział Wychowania Fizycznego), dr Aleksandra Kwiatkowska (Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych), dr Krzysztof Piróg (Wydział Socjologiczno-Historyczny), prof. UR dr hab. Mirosław Dymon (Wydział Muzyki), prof. UR dr hab. Zenon Ożóg (Wydział Filologiczny), dr n. med. Barbara Zych (Wydział Medyczny), dr inż. Artur Ostromęcki (Wydział Ekonomii), prof. UR dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski, (Wydział Biologiczno-Rolniczy), dr Waldemar Lib (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy), mgr Aneta Suslinnikow (Wydział Sztuki), dr Hubert Sommer (Wydział Pedagogiczny).

Podczas uroczystości w Hotelu Rzeszów została wręczona również nagroda specjalna w formie podziękowania. Otrzymał ją Dawid Paśko, przewodniczący w latach 2011-2013, za całokształt swojej pracy i zaangażowanie jakim wykazał się podczas pełnienia swojej funkcji.

Na zakończenie gali zostały również wręczone wyróżnienia za wsparcie i pomoc dla: Grzegorza Kolasińskiego (rzecznika prasowego UR), Adama Maryniaka (nauczyciela Centrum Sportu i Rekreacji UR), Heleny Wilk (Kierownika Działu Studenckiego UR), Tadeusza Maruta (Pełnomocnika Rektora ds. domów studenckich UR).

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama