Kolegium_Nauk _Humanistycznych_Uniwersytetu_Rzeszowskiego

Rewolucja na rynku pracy zapoczątkowana przez pojawienie się zaawansowanych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję w znaczący sposób zmieniła prognozy dotyczące zapotrzebowania na pracowników na rynku pracy. Umiejętność krytycznego myślenia, selekcjonowania faktów, znajomość języków czy metod aktywizacji społecznej to cechy, które będą wymagane przez pracodawców w najbliższej przyszłości. Szansę na zdobycie takich umiejętności dają studia na kierunkach prowadzonych przez Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego to część największej uczelni w południowo-wschodniej Polsce, o uznanej pozycji naukowej i wieloletnim doświadczeniu
w kształceniu na potrzeby rynku pracy. To ponad 300 doświadczonych i kompetentnych pracowników, których zadaniem jest przygotowanie młodych ludzi do pracy w zmieniającej się rzeczywistości.

19 kierunków studiów

W siedmiu instytutach wchodzących w skład Kolegium prowadzone jest kształcenie na 19 kierunkach studiów: archeologia, filozofia, komunikacja międzykulturowa, historia, kulturoznawstwo, turystyka historyczna i kulturowa, filologia polska, filologia angielska, filologia germańska, filologia rosyjska, lingwistyka stosowana, logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, sztuki wizualne, grafika, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jazz i muzyka rozrywkowa, a także: nauczanie języków obcych – język angielski i rosyjski oraz malarstwo, które są prowadzone od tego roku akademickiego.

W przygotowaniu jest pierwszy kierunek realizujący kształcenie w całości w języku angielskim: Media, Visual and Social Communication.

– W ofercie edukacyjnej naszego Kolegium są kierunki cieszące się sporą popularnością, takie jak np. filologia angielska czy dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz takie, których niezbędnym elementem jest kształcenie w niewielkich grupach, np. archeologia. Jestem przekonana, że z naszej oferty edukacyjnej może coś dla siebie wybrać każdy młody człowiek pragnący połączyć swoje zainteresowania z rzetelnym przygotowaniem do odniesienia sukcesu na rynku pracy – zauważa dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR, Dziekan Kolegium Nauk Humanistycznych.

– Wychodzimy z perspektywy humanistycznej, w której każdy student posiada ogromny potencjał, niekiedy zupełnie nieodkryty, a naszą rolą jest ten potencjał odnaleźć, wzbogacić i rozwinąć tak, aby w przyszłości nasz absolwent był nie tylko zadowolony z jakości otrzymanej wiedzy, umiejętności i kompetencji, ale także mógł nimi służyć społeczności lokalnej – dodaje Pani Dziekan.

Kompetencje 4K

Na rynku pracy coraz mocniej akcentowane są tzw. kompetencje 4K (kreatywność, komunikacja, kooperacja i krytyczne myślenie) – staramy się w nie wyposażyć wszystkich naszych absolwentów-humanistów. Wśród zawodów przyszłości coraz więcej miejsca zajmują te wykonywane przez absolwentów studiów humanistycznych.

Mogą oni podjąć pracę zarówno w tradycyjnych specjalnościach (np. nauczyciel, archiwista, dziennikarz, archeolog, edytor, tłumacz), jak i w nowoczesnych zawodach (np. researchera, analityka danych, analityka biznesowego, trenera kompetencji miękkich animatora czasu wolnego, specjalisty ds. kreowania wizerunku, konsultanta ds. HR, specjalisty ds. budowania marki).

Wyjątkowość oferty edukacyjnej Kolegium Nauk Humanistycznych UR uzupełniają kierunki artystyczne przeznaczone dla uzdolnionej plastycznie i muzycznie młodzieży, która chce się realizować w różnych dziedzinach sztuki.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

 

Współczesny młody człowiek, jak podają analizy PKPP Lewiatan, podczas swojej kariery zawodowej statystycznie zmieni miejsce pracy siedem razy, podczas gdy w przeszłości duża część społeczeństwa pracowała przez cały okres kariery w jednym lub dwóch miejscach pracy.

Dzięki obecnym w programach naszych studiów zajęciom kształcącym umiejętności miękkie oraz stymulującym zmysł przedsiębiorczości przygotowujemy studentów do skutecznego reagowania na zmiany zachodzące na rynku pracy, a także do zakładania i rozwijania własnych przedsiębiorstw zauważa prof. dr hab. Paweł Grata, Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych.

Rozwijanie pasji i zainteresowań 

W czasie wolnym od zajęć studenci mogą rozwijać swoje pasje zarówno w kołach naukowych, jak i organizacjach studenckich, takich jak Samorząd Studentów UR, Radio Feniks.fm, Studentura.tv, Nowy Akapit, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Akademicki Związek Sportowy i wiele innych.

Studenci uczestniczą również w wydarzeniach naukowych organizowanych w ramach działalności Kolegium oraz publikują w wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego czasopismach.

Najlepsi studenci mogą starać się o stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce, sztuce lub sporcie, a osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium socjalne. Najzdolniejsi studenci naszego Kolegium rokrocznie uzyskują Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia studenckie.

Uniwersytet_Rzeszowski

Studenci kierunków prowadzonych przez Kolegium Nauk Humanistycznych mają możliwość w trakcie studiów wyjechać w ramach programu Erasmus+ do jednej z 23 uczelni, z którą Kolegium posiada porozumienie o wymianie studenckiej.

Wyjazd ten polega na tym, że student realizuje program nauczania jednego semestru lub roku na wybranej uczelni zagranicznej, a po powrocie kontynuuje naukę na Uniwersytecie Rzeszowskim. Dzięki temu doświadczeniu młodzi ludzie poznają inne kultury, rozwijają umiejętności językowe i mają możliwość nawiązania kontaktów z rówieśnikami z krajów UE.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.ur.edu.pl/pl/kandydat/oferta-edukacyjna-ur/studia-i-kierunki

Reklama