Zdjęcie: Materiały Uniwersytetu Rzeszowskiego

Od nowego roku akademickiego Uniwersytet Rzeszowski zmienia konwencję realizacji zajęć na kierunku biotechnologia. Studenci będą kształcić się w obiektach na terenie Rzeszowa.

Uniwersytet Rzeszowski podjął decyzję, że wraz z nowym rokiem akademickim studenci biotechnologii będą kształcić się na terenie Rzeszowa, co zapewni łatwiejszy dostęp do nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej.

Instytut Biotechnologii wspólnie z Wydziałem Medycznym UR przygotował nowe bloki przedmiotowe i specjalności. W ofercie znajdą się m.in. treści z obszaru kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, medycznych czy technicznych.

– Ponadto, każdy student realizując przewidzianą w programie praktykę zawodową, nabędzie nowe umiejętności i kompetencje, co pomoże mu w przyszłości odnaleźć się na rynku pracy. Studenci będą mieli również możliwość wyjazdów na staże zagraniczne w ramach podpisanych umów o współpracy – poinformował dr Maciej Ulita, rzecznik Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Według przedstawicieli uczelni, dzięki takiemu układowi zajęć studenci zdobędą bezcenne na rynku pracy umiejętności praktyczne.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Kierunek biotechnologia jest jednym z bardziej elitarnych kierunków na UR. Wśród jego studentów oraz absolwentów są liczni laureaci stypendium ministra, Lund University, diamentowego grantu, generacji przyszłości czy programu wspieranego przez komisję Fulbrighta. 

– Dodatkowym argumentem przemawiającym za wyborem biotechnologii jest fakt, że obecnie jest to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów. Biotechnologia wspiera obecnie wiele obszarów przemysłu, a rynek wciąż nie nasycił się specjalistami z tego obszaru – dodaje prof. Maciej Wnuk z Instytutu Biotechnologii UR.

Rekrutacja na biotechnologię rozpocznie się 15 maja i potrwa do 28 lipca. Materiały można składać w budynku A0 UR przy ul. Pigonia 1, II piętro, sala nr 200. Informacje można uzyskać również pisząc na adres rekrutacja.biotechnologiaurz@gmail.com lub dzwoniąc na nr: 577 017 490.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama