Zdjęcie: Piotr Woroniec jr / Rzeszów News
Reklama

Rzeszów został odznaczony międzynarodowym certyfikatem i flagą atrakcyjności inwestycyjnej przez Europejskie Zgromadzenie Biznesu.

EBA (Europe Business Assembly (EBA) jest uznaną międzynarodowo organizacją pozarządową z siedzibą w Oxfordzie. Od 15 lat z powodzeniem prowadzi praktyczny dialog ekspertów, naukowców, inwestorów i samorządów.

– Międzynarodowa rada ekspertów uznała Rzeszów za miasto posiadające wysoki potencjał inwestycyjny w regionie priorytetowego rozwoju – poinformował Urząd Miasta w Rzeszowie.

Forum obejmuje prezentacje jednych z najlepszych regionalnych przedsiębiorstw, ekspertów, inwestorów i biznesmenów z 50 państw związanych z projektem Prime Business Destinations.

– Odznaczenie tą nagrodą znacznie zwiększy możliwości inwestycyjne dla miasta i regionu – podkreśla ratusz.

EBA zaprasza również do przystąpienia do programu Prime Business Destinations (Najlepsze Miejsca dla Biznesu).

Prime Business Destinations jest specjalistycznym programem Europejskiego Zgromadzenia Biznesu, który obsługuje najbardziej aktywne obszary biznesowe i zwiększa atrakcyjność inwestycyjną, a także popularyzację marki miasta w świecie biznesu.

W ramach tego programu, miasto otrzymuje skuteczne narzędzia wyszukiwania potencjalnych partnerów i inwestorów w celu wypracowania zrównoważonych rozwiązań dla rozwoju miejskiego.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama