Zdjęcie: materiały Starostwa Powiatowego

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie to szkoła z wieloletnią tradycją, prowadzona przez Powiat Rzeszowski. Niegdyś nazwana „kuźnią talentów”, do dziś pielęgnuje piękne tradycje – oprócz nauczania i wychowania prowadzi bogatą działalność wszechstronnie rozwijającą uczniów.

Innowacyjne kierunki kształcenia

Aktualnie do szkoły uczęszcza 291 uczniów, kształcących się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, w klasach o profilu: politechnicznym, promedycznym, humanistyczno- językowym i wojskowym.

Klasa promedyczna działa pod patronatem Kolegium Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, we współpracy z Centrum Medycznym „Dynmed”.

Zdjęcie: materiały Starostwa Powiatowego

W klasie tej realizowana jest innowacja pielęgniarsko–kosmetologiczna w ramach przedmiotu uzupełniającego „nauki o zdrowiu”, prowadzonego przez wykwalifikowaną kadrę: lekarza, pielęgniarkę, kosmetologa.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych w specjalistycznych pracowniach na wyższych uczelniach, biorą udział w projektach badawczych związanych ze zdrowiem, m.in. w projekcie „Zachowania zdrowotne uczniów liceum”, uczestniczą w wykładach, warsztatach prowadzonych przez wyższe uczelnie, wspólnie ze studentami prowadzą działalność naukową.

Zdjęcie: materiały Starostwa Powiatowego

Absolwenci tej klasy, zdobywając wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętych nauk o zdrowiu, będą lepiej przygotowani do podjęcia studiów związanych z tymi naukami. Ponadto będą wyposażeni w umiejętności praktyczne służące ratowaniu życia, dbałości
o zdrowie czy pielęgnowaniu urody.

Jedną z nowo powstałych klas Liceum w Dynowie jest Odział Przygotowania Wojskowego.

Zdjęcie: materiały Starostwa Powiatowego

To rodzaj oddziału w kształceniu ponadpodstawowym, zastępujący dotychczasowe klasy wojskowe. Uczniowie tej klasy zainteresowani służbą kandydacką w akademiach wojskowych, zawodową służbą wojskową, terytorialną służbą wojskową oraz zasileniem rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, realizują w bezpośredniej współpracy z jednostką patronacką – 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej, program szkolenia opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Ponadto MON udziela wsparcia finansowego w zakresie prowadzenia OPW, w tym m.in. na zakup wyposażenia specjalistycznego szkoły oraz indywidualnego pakietu umundurowania ucznia.

Zdjęcie: materiały Starostwa Powiatowego

Minimalna liczba godzin realizowana w ramach szkolenia wojskowego wynosi 230 godzin – 53 godziny teoretyczne i 177 godzin praktycznych, w tym obóz szkoleniowy.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia zdobędzie m.in. wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej, z wybranych zagadnień regulaminów: ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego i innych.

W całej Polsce powstało do tej pory 167 Oddziałów Przygotowania Wojskowego, w tym 9 w województwie podkarpackim. Wszyscy uczniowie zainteresowani edukacją wojskową muszą się spieszyć z zapisem pamiętając, iż liczba miejsc w oddziale jest ograniczona (tylko 30 uczniów).

Zdjęcie: materiały Starostwa Powiatowego

Pozostałe klasy funkcjonujące w szkole: politechniczna i humanistyczno-językowa, realizują również program nauczania poszerzony o dodatkowe przedmioty, takie jak język angielski techniczny, język angielski biznesowy czy informatyka stosowana w klasie politechnicznej oraz zajęcia dziennikarskie w klasie humanistycznej.

Dodatkowo od drugiego semestru bieżącego roku szkolnego, uczniowie klas politechnicznych i nie tylko, mają możliwość uczestniczenia w nieodpłatnych warsztatach  programowania w ramach „Akademii programowania” prowadzonej przez firmę KRUKO:IO.  Dla najlepszych uczestników, po zakończeniu Akademii, firma kieruje ofertę pracy elastycznie dopasowaną do grafiku zajęć.

To więcej niż tylko nauka

Wychodząc naprzeciw szerokim zainteresowaniom młodzieży, szkoła oferuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz innych działań sprzyjających rozwojowi talentów oraz umiejętności.

Na strzelnicy szkolnej uczniowie nie tylko klas wojskowych, pod opieką instruktorów, mogą doskonalić swe sprawności strzeleckie, na zajęciach w ramach Szkolnego Klubu Sportowego rozwijać sprawność fizyczną.

W ramach kółka muzycznego młodzież ma możliwość ćwiczyć emisję głosu i doskonalić umiejętność gry na różnych instrumentach, a na warsztatach artystycznych przygotowywać spektakle nie tylko w języku polskim, ale też w języku niemieckim.

W historię dynowskiej szkoły wpisana jest również działalność kabaretowa. Na scenie występują nie tylko uczniowie ale i nauczyciele, którzy u boku swoich wychowanków prezentują artystyczne talenty. Swoje pasje i uzdolnienia uczniowie rozwijają również przygotowując uroczystości szkolne i środowiskowe, uczestnicząc w ciekawych lekcjach, warsztatach, projektach, akcjach charytatywnych oraz innych formach aktywności.

Zdjęcie: materiały Starostwa Powiatowego

Oferta edukacyjna dynowskiego liceum skierowana jest więc do wszystkich, którzy oprócz uzyskania wykształcenia średniego, chcieliby zdobyć dodatkowe umiejętności i wiedzę przydatną w życiu, niekoniecznie związaną z profilem kształcenia. To propozycja dla osób aktywnych, kreatywnych, nie bojących się wyzwań, otwartych na potrzeby innych, którzy wspierani przez nauczycieli i rodziców odnoszą sukcesy edukacyjne i wychowawcze.

Reklama