Zdjęcie: Materiały ZUS
Reklama

Wspólne projekty i nowa oferta studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomii – to jedne z wiele założeń umowy o współpracy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Uniwersytetem Rzeszowskim, która w środę została podpisana.    

Umowę w imieniu UR podpisał rektor uczelni prof. Sylwester Czopek a w imieniu ZUS-u jego prezeska Gertruda Uścińska, która uważa, że wpisuje się ona „kontekst edukowania i wyjaśniania, czym są ubezpieczenia społeczne”.

– To bardzo potrzebne. Najlepiej o tym świadczy to, że nasi doradcy emerytalni przyjęli do tej pory już 2 mln osób i udzielili informacji, czym jest emerytura. To pokazuje, że nadal potrzebujemy edukowania i informowania w tej materii – twierdzi Gertruda Uścińska. 

Celem podpisywanej umowy jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a ZUS. Pracownicy i studenci UR będą mogli korzystać z bazy danych ZUS, która jest jedną z największych w kraju i może być wykorzystywana w różnych badaniach interdyscyplinarnych.

– Dobrze, żeby z tej bazy korzystali naukowcy. Takie badania przyczyniają się do oceny stosowania prawa ubezpieczeń. Dostęp do bazy jest możliwy dzięki temu porozumieniu – mówi prezes Uścińska.

Współpraca ZUS i UR obejmuje wzbogacanie programu nauczania o informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, wspólne organizowane konferencji, debat, wykładów otwartych, konsultacji naukowych, możliwości udział we wspólnych projektach naukowych, badawczych, rozwojowych.

W ramach podpisanej umowy studenci i doktoranci UR będą mogli odbywać praktyki i staże w ZUS. Ponadto ZUS ma ich wspierać w przygotowaniu prac dyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych. Porozumienie zakłada również przygotowanie oferty studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomii.

– Jest zapotrzebowanie na tego typu studia, otrzymujemy dużo pytań o taką możliwość. Ta umowa wprowadzi do naszej rzeczywistości element praktyki, co jest obecnie ważne dla wszystkich uczelni w kraju – twierdzi prof. Sylwester Czopek. 

ZUS dotychczas współpracował z Uniwersytetem Rzeszowskim m.in. przy organizowaniu warsztatów dla studentów z zakładania własnego biznesu oraz konferencji i wykładów otwartych. Średnio co roku we wspólnie organizowanych przez ZUS i UR przedsięwzięciach uczestniczy ponad 2 tys. studentów.

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama