Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News

Rzeszów pod względem powierzchni ogólnej zieleni w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyraźnie wyprzedza pozostałe miasta wojewódzkie. Zajmuje również 1. miejsce pod względem udziału terenów zieleni w ogólnej powierzchni miasta.

Dane dotyczące terenów zieleni w Rzeszowie podał Urząd Statystyczny w Rzeszowie. W 2022 roku w Rzeszowie parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej zajmowały 1,7 tys. hektarów, a lasy gminne 9 hektarów. Parki spacerowo-wypoczynkowe liczyły ogółem 83,5 h, zieleńce 1,3 tys. h, a tereny zieleni osiedlowej 259,9 h.

„Na jednego mieszkańca Rzeszowa w 2022 roku przypadało 84,6 m kw. terenów zieleni. Rzeszów pod tym względem znalazł się na 1. miejscu wśród miast wojewódzkich i to z bardzo dużą przewagą. W drugim w kolejności, Gorzowie Wielkopolskim, na jednego mieszkańca przypadały 34 m kw. terenów zieleni” – piszą autorzy opracowania.

Rzeszów zajął również 1. miejsce wśród miast wojewódzkich pod względem udziału powierzchni terenów zieleni w ogólnej powierzchni miasta (12,9 proc.).

Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa, mówi, że przy okazji poprzednich wyborów (w 2021 roku) zapowiadał inwestycje w zieleń oraz ochronę tej istniejącej.

– Te zapowiedzi zostały wprowadzone w życie. Każdego roku samo sadzimy ponad tysiąc drzew. Oczywiście drzew i innych roślin przybywa więcej ponieważ w zazielenianiu miasta aktywnie uczestniczą także firmy i osoby prywatne. Radykalnie ograniczyliśmy wycinkę drzew przy okazji inwestycji. Tworzymy  parki i zieleńce – mówi Konrad Fijołek.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama