Zdjęcie: budynek Uniwersytetu Rzeszowskiego

Do 15 lipca trwa elektroniczna rejestracja na studia na Uniwersytecie Rzeszowskim – największej państwowej uczelni na Podkarpaciu. Oferta UR obejmuje ponad 60 kierunków studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich; wśród nich są nowe, m.in.: logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego, studia europejskie, stosunki międzynarodowe.

Uniwersytet w Rzeszowie jest uczelnią stosunkowo młodą, ma za sobą 20 lat funkcjonowania, ale wykształcił już tysiące absolwentów – studentów i doktorantów – w tym pierwszych (2021 rok) absolwentów kierunku lekarskiego

Zdjęcie: budynek Uniwersytetu Rzeszowskiego

W ramach 4 Kolegiów (głównych jednostek organizacyjnych) UR prowadzi proces badawczy i dydaktyczny w niemal wszystkich obszarach wiedzy, ważnych z punktu widzenia rozwijających się gałęzi gospodarki.

Dodatkowo kształcenie odbywa się w ramach Szkoły Doktorskiej, a także studiów podyplomowych (w roku akademickim 2021/2022 prowadzone były 22 edycje).

Oferta studiów, łącząc tradycje akademickie oraz innowacyjne kierunki rozwoju, obejmuje kształcenie z zakresu:

  • nauk humanistycznych i społecznych (m.in. filologia angielska, lingwistyka stosowana, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego, archeologia, jazz i muzyka rozrywkowa, prawo, ekonomia, pedagogika, bezpieczeństwo wewnętrzne, praca socjalna)
  • nauk medycznych i przyrodniczych (m.in. kierunek lekarski – także w języku angielskim, fizjoterapia, pielęgniarstwo, systemy diagnostyczne w medycynie, biotechnologia, agroleśnictwo, logistyka w sektorze rolno-spożywczym, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, mechatronika, technologia żywności i żywienie człowieka).

Dla potrzeb nowoczesnego kształcenia zostały opracowane programy studiów (także interdyscyplinarne) dopasowane do potrzeb współczesnego rynku pracy, z dużą liczbą zajęć praktycznych, prowadzonych przez specjalistów z bogatym doświadczeniem zawodowym oraz nowoczesne pracownie i centra badawczo-dydaktyczne.

Nieodłącznym elementem tego procesu są praktyki zawodowe, realizowane w wiodących firmach i instytucjach Podkarpacia i przygotowujące studentów do podjęcia atrakcyjnej pracy.

Programy wymiany studenckiej, oferujące możliwość udziału w krajowych oraz międzynarodowych stażach i praktykach (w ramach programu Erasmus+ jest to ok. 290 uczelni zagranicznych, np. w Chorwacji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii i we Włoszech), są istotnym elementem internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, ale też pomostem do budowania wzajemnego zaufania i szacunku.          

Swoje zainteresowania i pasje studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego mogą rozwijać poprzez członkostwo w ponad 100 kołach naukowych i innych organizacjach, m.in. Akademickie Radio Feniks, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny – IFMSA-Poland Oddział Rzeszów, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa – ELSA Poland, Chór Akademicki czy Zespół „Resovia Saltans”. Interesy studentów reprezentuje Samorząd Studentów UR.

Advertisement

Uczelnia oferuje szerokie wsparcie osobom z niepełnosprawnościami, zapewniając pomoc asystentów i tłumaczy migowych. W ramach Biura Osób z Niepełnosprawnościami UR prowadzone są także liczne konsultacje psychologiczne.

W bieżącym roku UR realizuje program NAWA Solidarni z Ukrainą. W ramach podjętych działań opracowano programy kursów języka polskiego jako obcego na poziomie A1, A2 oraz B1. Naukę podjęło 30 osób. Każda z nich ma status studenta jednej z ukraińskich uczelni oraz przekroczyła granicę po 24 lutego 2022 r. Wszyscy deklarują chęć kontynuacji studiów w Polsce, a znaczna ich część chce kształcić się na Uniwersytecie Rzeszowskim.  

Informacje dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego : TUTAJ .

Opublikowano tam nie tylko zasady przyjęć na wszystkie kierunki, aktualny harmonogram rekrutacji, obowiązujące w tym zakresie akty prawne, ale także instrukcję: „Krok po kroku”, stanowiącą swoisty przewodnik w procesie rekrutacji.

Dla zainteresowanych podane są ponadto informacje dotyczące domów studenckich, opłat za studia, a także pomocy materialnej, o jaką mogą starać się studenci Uniwersytetu.

Na wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji, zarówno telefoniczne, jak i mailowe, odpowiadają pracownicy Działu Rekrutacji i Karier Studenckich; od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00-15.00.

Nie zwlekaj, zapisz się na studia już dziś. Wejdź na stronę: irk.ur.edu.pl

Do zobaczenia w murach UR!

 

 

 

Reklama