Zdjęcie: Pixabay

Miasto Rzeszów wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej organizują obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zbiórka przeprowadzona zostanie bezpłatnie dla mieszkańców Rzeszowa w wyznaczonych terminach i punktach zbiórki. MPGK przypomina, że odpady przyjmowane są też w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 10:00-18:00.

Odpady niebezpieczne, które będą przyjmowane: świetlówki, zużyte baterie, środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki, roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, kwasy i alkalia, środki chemiczne typu domowego, leki przeterminowane, pochodzące z gospodarstw domowych zużyte igły i strzykawki, termometry, odpady zawierające rtęć, żarówki energooszczędne.

Poniżej wykaz punktów na terenie Rzeszowa, w których odpady niebezpieczne będą odbierane przez MPGK Rzeszów.

21 października (poniedziałek):

– parking w rejonie cmentarza w Przybyszówce i ul. Krakowskiej – godz. 8:00-10:00

– parking w rejonie ul. Króla Augusta i bloku nr 33 – godz. 10:15-12:15

– parking w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej i sklepów: Carrefour Market i Frac – godz. 12:30-14:30

22 października (wtorek):

– parking w rejonie ul. Bożniczej – pomiędzy synagogami – godz. 8:00-10:00

– parking w rejonie ODK przy ul. Konfederatów Barskich – godz. 10:15-12:15

– parking w rejonie ul. Lwowskiej i kościoła pod wezwaniem Św. Józefa Kalasancjusza – godz. 12:30-14:30

23 października (środa):

– parking w rejonie ul. Staroniwskiej przy dolnym kościele pod wezwaniem Narodzenia NMP, godz. 8:00-10:00

– parking w rejonie ul. Malczewskiego i bloków 13, 15 – godz. 10:15-12:15

– parking w rejonie skrzyżowania ul. Staromiejskiej i Skrajnej – za przystankiem MPK – godz. 12:30-14:30

24 października (czwartek):

– parking w rejonie ul. Paderewskiego i bloku nr 3f – godz. 8:00-10:00

– parking w rejonie ul. Kustronia i bloku nr 14 oraz placówek usługowo-handlowych – godz. 10:15-12:15

– parking w rejonie ul. Hetmańskiej i sklepu „Hetman” – godz. 12:30-14:30

25 października (piątek):

Piątek Parking w rejonie stacji trafo i przedszkola przy ul. Krośnieńskiej – godz. 7:30-9:30

– parking w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy i Szpitala Gruźliczego przy ul. Partyzantów – godz. 10:00-12:00

– parking w rejonie kościoła przy ul. Kardynała Karola Wojtyły – godz. 12:30-14:30

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama