Po raz kolejny na terenie miasta Rzeszowa, zostanie przeprowadzona bezpłatna, obwoźna zbiórka odpadów niebezpiecznych. Mieszkańcy do punktów odbioru mogą przynieść: świetlówki, baterie, środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, kwasy i alkalia, środki chemiczne typu domowego, termometry, odpady zawierające rtęć oraz lampy energooszczędne.

Obwoźna zbiórka dotyczy wyłącznie prywatnych gospodarstw domowych, nie związanych z działalnością gospodarczą.

Wykaz punktów na terenie miasta Rzeszowa, w których odbierane będą odpady:

14 października – Poniedziałek

Parking w rejonie cmentarza w Przybyszówce i ul. Krakowskiej w godz. od 8.00 do 10.00.

Parking w rejonie ul. Króla Augusta i bloku nr. 33 w godz. od 10.15 do 12.15.

Parking w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej i sklepów: Carrefour Express i Frac w godz. od 12.30 do 14.30.

15 października -Wtorek

Parking w rejonie ul. Bożniczej – pomiędzy synagogami w godz. od 8.00 do 10.00.

Parking w rejonie ODK przy ul. Konfederatów Barskich w godz. od 10.15 do 12.15.

Parking w rejonie ul. Lwowskiej i kościoła pod wezwaniem Św. Józefa Kalasancjusza w godz. od 12.30 do 14.30.

16 października – Środa

Parking w rejonie ul. Staroniwskiej przy dolnym kościele pod wezwaniem Narodzenia NMP w godz. od 8.00 do 10.00.

Parking w rejonie ul. Malczewskiego i bloków 13, 15 w godz. od 10.15 do 12.15.

Parking w rejonie skrzyżowania ul. Staromiejskiej i Skrajnej (za przystankiem MPK)w godz od 12.30 do 14.30.

17 października – Czwartek

Parking w rejonie ul. Paderewskiego i bloku nr 3f w godz. od 8.00 do 10.00.

Parking w rejonie ul. Kustronia i bloku nr 14 oraz placówek usługowo-handlowych w godz. od 10.15 do 12.15.

Parking w rejonie ul. Hetmańskiej i sklepu „Hetman” w godz od. 12.30 do 14.30.

18. października – Piątek

Parking w rejonie stacji trafo i przedszkola przy ul. Krośnieńskiej w godz. od 7.30 do 9.30.

Parking w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy i Szpitala Gruźliczego przy ul. Partyzantów w godz. od 10.00 do 12.00.

Parking w rejonie kościoła i przestanku MPK przy ul. Kardynała Karola Wojtyły w godz. od 12.30 do 14.30.

rzeszownews@gmail.com

Reklama