Fot. WSPiA. Na zdjęciu prof. Antoni Pieniążek

W wieku 80 lat, w poniedziałek (25 maja) zmarł prof. dr hab. Antoni Pieniążek, naukowiec i dydaktyk przez wiele lat związany z WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą.

– Był cenionym wychowawcą wielu pokoleń studentów oraz przyjacielem uczelni wspierającym jej działalność i rozwój – poinformował Przemysław Pawlak, rzecznik WSPiA. 

Prof. Antoni Pieniążek, choć swoje życie na wiele lat związał z Lublinem, cały czas wspierał swoje rodzinne strony. Urodził się w Studzianie w powiecie przeworskim. Ukończył szkołę średnią w Przeworsku, a później rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, z którym związany był zawodowo w latach 1965-2017.

– Przez cały czas swojej pracy naukowo-dydaktycznej intensywnie działał na rzecz rozwoju bliskich mu regionów, w tym Podkarpacia. Był jednym z pierwszych pracowników UMSC, którzy podejmowali trud dojazdów i prowadzenia zajęć w utworzonej w Rzeszowie filii UMSC – podkreśla rzecznik Pawlak. 

Jako dziekan Wydziału Prawa i Administracji, prof. Antoni Pieniążek sprawował nadzór dziekański nad studiami prowadzonymi w Rzeszowie. Zaangażował się w tworzenie pierwszej na Podkarpaciu szkoły wyższej – Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (wtedy WSAiZ). Pracował w niej od 1998 r.

– Był m.in. kierownikiem Katedry Ogólnej Nauki o Prawie – przypomina Przemysław Pawlak.

Prof. Pieniążek pomagał w powstaniu WSPiA i tworzeniu procesu kształcenia. Zabiegał o upowszechnienie osiągnięć naukowych pracowników WSPiA. Przyczynił się do sukcesów konferencji naukowych organizowanych przez młodą wtedy uczelnię. Uczestniczył też w powołaniu do życia Zeszytów Naukowych wydawanych przez rzeszowską uczelnię.

Prof. Antoni Pieniążek był wieloletnim prodziekanem i dziekanem Wydziału Prawa i Administracji, posłem na Sejm X kadencji (1989-1991). Odbywał staże naukowe w Uniwersytetach w Zurichu, Tubingen, Kiel i Bielefeld. Wychowawca wielu pokoleń prawników. Badacz problematyki państwa i porządku prawnego.

Prof. Pieniążek jest autorem kilkudziesięciu monografii i podręczników akademickich,  organizował wiele konferencji naukowych, został odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 29 maja, o godz. 12:00 w kaplicy rzymskokatolickiego cmentarza przy ulicy Lipowej w Lublinie.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama