Zdjęcie: Urząd Miasta w Rzeszowie
Reklama

Okres ważności karty nie określa już hologram – jak do tej pory – a data nadrukowywana na jej odwrocie – to zasadnicza zmiana karty wydawanej w Rzeszowie w ramach programu „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza”.

Program działa w Rzeszowie od października 2013 roku. Uprawnia do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych członkom rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych przez podmioty uczestniczące w programie „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza”.

Karta wydawana jest bezpłatnie, a prawo do jej posiadania przysługuje rodzicom, rodzicom zastępczym, opiekunom prowadzącym rodzinny dom dziecka, opiekunom prawnym oraz odpowiednio dzieciom do 18. roku życia i do 25. roku życia, gdy dziecko uczy się/studiuje.

Ograniczeń wiekowych nie ma dla dzieci niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy.

Jak poinformował Urząd Miasta w Rzeszowie, zasadniczą zmianą wprowadzoną z nowym rokiem jest okres ważności karty. Do tej pory określał go hologram. Teraz jest nią datą nadrukowywana na odwrocie karty.

Zarówno nowe wnioski o przyznanie kart w programie, jak i wnioski osób posiadających już karty przyjmowane są we wszystkich punktach obsługi mieszkańców oraz bezpośrednio w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 16.

Od początku roku mieszkańcy Rzeszowa złożyli ponad 500 wniosków o przedłużenie karty. Karty dostało ponad 10 tys. uprawnionych mieszkańców.

Wszyscy użytkownicy karty mogą skorzystać z aktualnie obowiązujących ulg, zwolnień i preferencji, wskazanych w wykazie publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na stronie internetowej www.rzeszow.pl/mieszkancy/zdrowie

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama