Reklama

Nowym rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie został dr Wergiliusz Gołąbek. Główny pomysłodawca i współtwórca uczelni prof. Tadeusz Pomianek objął funkcję prezydenta.

Jak poinformowało biuro prasowe WSIiZ, od początku września zaczęły obowiązywać znowelizowane zapisy statutu rzeszowskiej uczelni. Jedną z nich jest powołanie w nowej strukturze organizacyjnej uczelni funkcji prezydenta. Obejmie ją prof. Tadeusz Pomianek, dotychczasowy rektor WSIiZ.

Nowym rektorem uczelni został pełniący obowiązki pierwszego zastępcy rektora i prorektora ds. rozwoju i współpracy, dr Wergiliusz Gołąbek.

– W ciągu 20 lat uczelnia dojrzała do zastosowania modelu, który od lat sprawdza się w krajach anglosaskich. Zmiany w strukturze uczelni i nowy podział uprawnień prezydenta i rektora mają zwiększyć efektywność w funkcjonowaniu uczelni – poinformowało biuro prasowe WSIiZ.

Główną rolą prezydenta i wspierającej go Rady Prezydenckiej jest dbałość o skuteczną realizację strategii uczelni. Jednym z kluczowych obszarów działalności WSIiZ jest rozszerzenie współpracy międzynarodowej, dlatego też nadzór nad realizacją tego zadania będzie leżał w gestii prezydenta.

Za bezpośrednie kierowanie współpracą międzynarodową uczelni odpowiedzialny będzie wiceprezydent WSIiZ, dr Andrzej Szelc.

Do najważniejszych uprawnień nowego rektora uczelni dr. Wergiliusza Gołąbka należy kierowanie działalnością uczelni i dalszy rozwój współpracy realizowanej na styku nauka – biznes.

W bieżącej działalności rektora wspierać będą dwaj nowo powołani prorektorzy: prorektor ds. nauki, prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka oraz prorektor ds. nauczania, dr Andrzej Rozmus.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama