Zdjęcie: Ks. Tomasz Nowak / Diecezja rzeszowska
Reklama

Do wszystkich polskich parafii rzymsko- i greckokatolickich wysłane zostały plakaty z telefonem wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Do ich wywieszania zachęcał prymas Polski.

Wysyłka plakatów była przygotowywana od kilku miesięcy. Wstrzymano ją ze względu na ograniczoną liczbę wiernych uczestniczących w nabożeństwach. – Około 15 maja powinny je były otrzymać wszystkie diecezje w Polsce, a następnie rozesłać do podległych sobie parafii – twierdzi Zbigniew Nosowski, rzecznik inicjatywy „Zranieni w Kościele”.

– Kuria odebrała plakaty i rozesłała je do proboszczów w ostatni czwartek – potwierdza ks. Tomasz Nowak, rzecznik diecezji rzeszowskiej. Plakat zawisł już m.in. w kościele pw. Świętego Krzyża na ul. 3 Maja.

Do proboszczów trafił równocześnie list prymasa Polski, abp. Wojciecha Polaka, zachęcający duchownych do wsparcia telefonu zaufania. Mogą to robić przez ogłoszenia duszpasterskie, umieszczenie informacji na stronie internetowej parafii i w mediach społecznościowych.

W liście do księży abp Wojciech Polak podkreśla, że „Zranieni w Kościele” to „dzieło katolików świeckich, dzięki któremu osoby skrzywdzone mają zostać wysłuchane i otrzymają̨ anonimowe, bezpłatne, dyskretne i profesjonalne wsparcie, w tym rzetelną informację o tym, gdzie uzyskać́ pomoc, i jak zgłosić przestępstwo”.

Nowe kanały informowania, w tym rozwieszane w parafiach plakaty, mają ułatwić nawiązanie kontaktu z osobami, do których dotarcie byłoby wcześniej niemożliwe. – Zapewne jest jeszcze wiele osób, które do dziś́ nie mówiły o krzywdzie, jakiej doznały, i z trudem żyją z tajemnicą. Najstarsza dzwoniąca do nas osoba to 82-letnia kobieta, która opowiadała o swoich przeżyciach sprzed wielu lat – przyznaje Zbigniew Nosowski.

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to telefon zaufania 800 280 900 i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą̨ seksualną w Kościele. Została uruchomiona w marcu 2019 r. przez świeckich katolików z warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, Laboratorium „Więzi” i Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu.

Podsumowanie pierwszego roku działalności inicjatywy „Zranieni w Kościele” znaleźć́ można na stronie internetowej www.zranieni.info.

(cm)

Zdjęcie: Materiały organizatorów

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: