Zdjęcie: Patryk Ogorzałek / Rzeszów News

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie zachęca pasażerów MPK do wyrabiania Rzeszowskiej Karty Miejskiej, tzw. e-karty. Od 12 grudnia tylko na niej będą zapisywane bilety okresowe.

Rzeszowska Karta Miejska wydawana jest bezpłatnie w czterech Punktach Obsługi Podróżnego ZTM oraz w dwóch punktach znajdujących w rzeszowskich galeriach handlowych: „Plaza” i „Nowy Świat”. Do e-biletu wymagane jest zdjęcie (maksymalna rozdzielczość 1800 na 1200 px, wymiary 35 x45), które można też wyrobić w POP-ach.

Aby odebrać e-bilet należy złożyć pisemny wniosek wydawany na miejscu w POP-acy Zarządu Transportu Miejskiego lub wypełnić wniosek przez internet na stronie ebilet.erzeszow.pl.

Osoby, które mają prawo do ulg lub bezpłatnych przejazdów, muszą dostarczyć dokument, który to potwierdza, np. legitymacja studencka lub legitymacja szkolna. Osoby poniżej 16. roku życia po odbiór e-biletu muszą przyjść z rodzicem lub prawnym opiekunem.

Rzeszowska Karta Miejska wydawana jest bez konieczności zakupu biletu okresowego. Rejestracja przejazdu, czyli przykładanie karty do kasownika, nie jest już obowiązkowa. Na e-karcie można równocześnie zapisać maksymalnie dwa różne okresowe bilety elektroniczne o niepokrywających się okresach.

ZTM przypomina, że od 12 grudnia bilety okresowe będą zapisywane tylko na e-karcie. Chodzi o bilety:

– Imienne bilety miesięczne sieciowe ważne we wszystkie dni miesiąca

– Miesięczne trasowane ważne we wszystkie dni miesiąca

– Miesięczne liniowe na 1 wybraną linię ważne we wszystkie dni miesiąca

– Miesięczne na okaziciela ważne we wszystkie

Advertisement

PUNKTY POP

– POP przy ul. Lisa Kuli 20 – czynny od poniedziałku do piątku od godz. 6:30 do 20:00, w soboty od 7:00 do 14:00, tel. (17) 86 60 346

– POP przy ul. Targowej 1 (parter) – czynny od poniedziałku do piątku od godz. 6:30 do 20:00, w soboty od 7:00 do 14:00, tel. (17) 86 60 347

– POP przy ul. Grottgera 22 – czynny od poniedziałku do piątku od godz. 6:30 do 20:00, w soboty od 7:00 do 14:00, tel. (17) 860 24 51

– POP przy ul. Trembeckiego 3 – czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:00, w soboty, niedziele i święta nieczynny, tel. (17) 866 03 60

– POP w galerii „Plaza” przy al. Rejtana 65 – czynny od poniedziałku do soboty od godz. 10:00 do 18:00, niedziele i święta nieczynny, tel. (17) 748 13 49

– POP w galerii „Nowy Świat” przy ul. Krakowskiej 20 – czynny od poniedziałku do soboty od godz. 10:00 do 18:00, niedziele i święta nieczynny, tel. (17) 748 13 48

(kaw)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama