Do 14 października można zapisać się do kolejnej edycji Akademii 50+ w Rzeszowie. To oferta dla osób starszych, także aktywnych zawodowo, które chcą pogłębiać wiedzę i aktywnie, twórczo spędzać czas.

– Zorganizowaliśmy kolejną edycję Akademii 50+, bo doświadczenie z poprzednich lat pokazuje, że jest duże zapotrzebowanie na takie inicjatywy. Uczestnicy poprzednich edycji bardzo pozytywnie podsumowali poziom i tematykę zajęć – mówi Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Krystyna Flur, która w Akademii 50+ uczestniczy od 3 lat, podkreśla: – Człowiek uczy się przez całe życie. Odnosi się także do osób starszych, które mają więcej czasu, by poznawać świat i zdobywać wiedzę. To pozwala utrzymać i pobudzać sprawność umysłową, jest także okazją do realizowania pasji i nawiązywania trwałych relacji międzyludzkich.

Ciekawe zajęcia, gimnastyka, taniec…

Słuchacze Akademii będą brać udział wykładach dwa razy w miesiącu, w środy o godz. 17.00 w siedzibie WSIiZ przy ul. Sucharskiego. – Tematyka wykładów jest bardzo różnorodna, będzie dotyczyć m.in. problemów współczesnego świata i Polski, turystyki – ciekawych miejsc w regionie, kraju i na świecie, a także informatyki, kultury, zdrowia i medycyny oraz finansów i administracji – podkreśla Pasieczna.

Uczelnia przygotowała też sekcje zainteresowań. Będą to zajęcia w mniejszych grupach.

– Będą to np. lektoraty językowe na różnych poziomach, zajęcia komputerowe, sportowo-rekreacyjne, np. wycieczki, gimnastyka, Nordic Walking, trening pamięci i koncentracji uwagi. Możemy zorganizować też gry towarzyskie, kursy fotografii i warsztaty – wymienia Urszula Pasieczna.

Warunek prowadzenia sekcji zainteresowań to odpowiednia liczba chętnych.

Rehabilitacja, wycieczki i fitness…

Dla słuchaczy organizowane będą spotkania integracyjne w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej i wycieczki. Mogą także korzystać z usług Centrum Rehabilitacyjno-Medycznego REH-MEDIQ w Tyczynie w promocyjnych cenach. Będą również karnety open do klubów fitness w promocyjnej cenie 55zł za miesiąc, które uprawniają do korzystania z zajęć, siłowni i sauny.

Zapisy do Akademii 50+ będą przyjmowane w siedzibie uczelni przy ul. Sucharskiego 2, w pokoju nr 51 we wtorki, czwartki i piątki od godz. 9:00 do 11:00 oraz środy od 14 do 16. Można też kontaktować się telefonicznie, nr tel. (17) 866 12 78 i mailowo: akademia50@wsiz.rzeszow.pl.

Opłaty są symboliczne. Wpisowe dla nowych słuchaczy wynosi 20 zł. Uczestnicy poprzednich edycji są zwolnieni z tej opłaty. Składka za semestr zimowy to 30 zł, za cały rok 60 zł. Kandydaci powinni złożyć: podanie na obowiązującym formularzu, dostępnym TUTAJ oraz w sekretariacie, kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego i składki członkowskiej wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628 z dopiskiem „Akademia 50+ – rekrutacja”.

Zajęcia w sekcjach zainteresowań są dodatkowo płatne. Będzie to również niewielka kwota. Więcej informacji na stronie www.wsiz.rzeszow.pl/akademia50plus.

redakcja@rzeszow-news.pl

 

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama