Zdjęcie: Asseco Poland
Reklama

Czteroletnią umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na utrzymanie systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste podpisała rzeszowska firma Asseco Poland. Wartość kontraktu wynosi ponad 14,3 mln zł.

System Elektroniczne Księgi Wieczyste jest jednym z kluczowych rozwiązań w Ministerstwie Sprawiedliwości. Obsługuje rejestr ksiąg wieczystych w Polsce oraz pozwala na korzystanie z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, a także na wymianę informacji w postaci elektronicznej.

Umowa, którą podpisał rzeszowski gigant informatyczny, zakłada, że Asseco zajmie się utrzymaniem systemu teleinformatycznego EKW, który obejmuje prowadzenie nadzoru nad eksploatacją, świadczenie serwisu oraz wsparcie techniczne.

Jak poinformował spółka, Asseco Poland zadba również o dostępność pełnej funkcjonalności i wydajności EKW oraz usuwanie błędów. Asseco przeprowadzi także cykl szkoleń dla wewnętrznych użytkowników oraz administratorów systemu.

Umowa rzeszowskiej firmy z resortem sprawiedliwości została podpisana na cztery lata. – Posiadamy potencjał technologiczny, kompetencyjny oraz finansowy, aby odpowiedzialnie realizować nawet największe i najbardziej kluczowe projekty IT dla instytucji państwowych – powiedział Przemysław Borzestowski, wiceprezes Asseco Poland.

– Świadcząc usługi utrzymania oraz rozwoju systemu EKW będziemy korzystać z doświadczenia oraz know-how zdobytego w projekcie KSI ZUS – dodał Sławomir Szmytkowski, dyrektor Pionu Utrzymania Systemów w Asseco Poland.

KSI to Kompleksowy System Informatyczny, który przez długie lata był utrzymywany przez rzeszowską spółkę.

Asseco Poland jest największą polską spółką IT notowaną na GPW oraz 6. producentem oprogramowania w Europie. Stoi na czele międzynarodowej Grupy Asseco, która działa w 54 krajach i zatrudnia ponad 20 tys. osób.

Asseco jest największym producentem oprogramowania dla sektora publicznego w Polsce. Firma zbudowała i wdrożyła kompleksowe systemy m.in. dla ZUS, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Najwyższej Izby Kontroli, Głównego Urzędu Statystycznego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Nieruchomości Rolnych czy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ponadto, Asseco od lat współpracuje z branżą energetyczną, telekomunikacyjną, służbą ochrony zdrowia, służbami mundurowymi oraz samorządami lokalnymi.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: