Zdjęcie: Sebastian Fiedorek / Rzeszów News

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie wprowadza kolejne udogodnienia w przedłużeniu uprawnień do bezpłatnej jazdy autobusami MPK. Od 14 sierpnia uprawnienia może zapisywać za pomocą kasownika. 

Jak już informowaliśmy, od 7 sierpnia ZTM poluzował warunki zapisywania uprawnień do bezpłatnej jazdy miejskimi autobusami. Nie trzeba już przedstawiać legitymacji na nowy rok szkolny. Mowa o uczniach, którzy nie ukończyli 18. roku życia.  

ZTM idzie o krok dalej. Od 14 sierpnia będzie można takie uprawnienia zapisywać na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej przy pomocy kasowników w autobusach. Jakie warunki trzeba spełnić? Są trzy kroki. Opisujemy je poniżej. 

KROK 1

Dokumenty należy przesłać na adres bezplatnyuczen@ztm.erzeszow.pl, w temacie wiadomości należy wpisać imię i nazwisko dziecka, w treści wiadomości, oprócz imienia i nazwiska dziecka, PESEL oraz numer Rzeszowskiej Karty Miejskiej.

– W jednym mailu można podać dane wszystkich dzieci, dla których ma być zapisane uprawnienie – wyjaśnia Maciej Chłodnicki, rzecznik ZTM w Rzeszowie. 

W załącznikach musi być skan lub zdjęcie pierwszej strony legitymacji szkolnej lub skan mLegitymacji (dotyczy roczników 2006-2016) lub skan mLegitymacji z datą ważności 30 września 2024 r. (dotyczy roczników 2003-2005).

Do maila należy dołączyć skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających zamieszkanie na terenie Rzeszowa przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Może być to:

– pierwsza strona rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie,

– pierwsza strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. z wpisanym adresem zamieszkania i nadanym numerem wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru, potwierdzające złożenie PIT drogą elektroniczną,

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

– zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. wraz z informacją o adresie zamieszkania podatnika,

– zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające brak obowiązku składania PIT wraz z informacją o adresie zamieszkania podatnika.

Dokumenty muszą być kompletne, ich skany – czytelne.

KROK 2

Weryfikacja dokumentów przez ZTM trwa 8 dni roboczych. W tym czasie zostanie przesłany mail z adresu: zapisanewkasownikach@ztm.erzeszow.pl, zawierający informację o pozytywnej weryfikacji i możliwości zapisania uprawnienia w kasowniku.

KROK 3

Zapisanie uprawnienia w kasowniku w ciągu 7 dni od momentu otrzymania wiadomości. Instrukcja dotycząca sposobu zapisania i terminu będzie podana w mailu. Uprawnienie obowiązuje od chwili zapisania w kasowniku na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej.

Uwagi

Osoba, która wysyła dokumenty, jednocześnie oświadcza, że są one zgodne z oryginałem. Jeżeli ZTM będzie miał wątpliwości, czy dokumenty są rzetelne, w każdym momencie może wezwać podróżnego do okazania oryginalnych.

Jeżeli dokumenty będą niewłaściwe lub niekompletne, podróżny otrzyma informację z adresu: zapisanewkasownikach@ztm.erzeszow.pl. Zostanie wówczas poproszony o ponowne przesłanie danych i dokumentów na adres: bezplatnyuczen@ztm.erzeszow.pl.

oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama