Rzeszowski Dom Kultury pyta mieszkańców trzech rzeszowskich osiedli – Franciszka Kotuli, Budziwój i Miłocin – jakie mają kulturalne potrzeby. Do 24 kwietnia studenci będą przeprowadzać ankiety.

Rzeszowski Dom Kultury został jednym z beneficjentów programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016”.

Dzięki dotacji zrealizuje projekt pod nazwą „Kultura jest dla ludzi”. Zostaną zdiagnozowane potrzeby kulturalne mieszkańców trzech rzeszowskich osiedli: Franciszka Kotuli, Budziwój i Miłocin.

Głównym celem projektu będzie zainicjowanie aktywności i współpracy środowisk kulturotwórczych oraz dostosowanie oferty wybranych placówek RDK do realnych potrzeb mieszkańców.

– Dzięki projektowi mieszkańcy osiedla Franciszka Kotuli, Budziwój i Miłocin zyskają możliwość zgłoszenia własnych inicjatyw kulturalnych – twierdzi Daniel Czarnota z RDK.

Animatorzy RDK wspólnie z pomysłodawcami wybranych zadań przygotują plany i kosztorysy najciekawszych inicjatyw, których realizacja zaplanowana zostanie na drugie półrocze 2016 roku.

Proces zgłaszania inicjatyw poprzedzi przeprowadzenie szczegółowej diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców. Od 1 kwietnia do 24 kwietnia studenci – ankieterzy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, odwiedzą wraz z opracowanymi ankietami wspomniane osiedla.

– Ankieterzy będą dysponowali listami polecającymi oraz identyfikatorami – dodaje Daniel Czarnota.

Projektowi „Kultura jest dla ludzi” patronuje Rzeszów News.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama