Zdjęcie: Joanna Gościńska / Rzeszów News
Reklama

Statuetkę Kryształy Przetargów Publicznych 2019 otrzymało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. Gala tej prestiżowej nagrody odbyła się w Jachrance pod Warszawą.

MPWiK otrzymało statuetkę dla najlepszego zamawiającego w kategorii „Ochrona środowiska i gospodarki wodnej”. Kryształy Przetargów Publicznych przyznawane są najskuteczniejszym, najbardziej rzetelnym i najlepiej przygotowanym oraz zrealizowanym inwestycjom w sektorze publicznym.

Uroczysta gala odbyła się w Jachrance pod Warszawą podczas otwarcia XIV Forum Przetargów Publicznych. MPWiK w Rzeszowie wyróżniono za budowę suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie. Nagrodę odebrał Robert Nędza, prezes MPWiK.

– Celem nagrody – od samego początku jej istnienia – jest promocja i upowszechnianie stosowania dobrych praktyk w dziedzinie zamówień publicznych wśród uczestników rynku zamówień, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców – mówi Elżbieta Sobczuk, redaktor naczelny miesięcznika „Przetargi Publiczne”, organizatora nagrody .

Fot. Marcin Oliva Soto

W tegorocznej edycji zgłaszane były realizacje zakończone między 1 stycznia 2018 r. a 31 lipca 2019 r. O wyborze zwycięzców, spośród ponad 140 nadesłanych zgłoszeń, zdecydowała Kapituła Nagrody, w której skład weszli uznani eksperci – autorytety w dziedzinie zamówień publicznych.

Kapitule przewodniczyła Ewa Wiktorowska – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, a wśród pozostałych członków znaleźli się: mec. Zbigniew Pawlak, dr Włodzimierz Dzierżanowski, prof. Andrzej Panasiuk, mec. Grzegorz Mazurek i redaktor Elżbieta Sobczuk.

– Kapituła wnikliwie bada złożone przez kandydatów ankiety. Sprawdza nie tylko sam proces przygotowania postępowania, w tym warunki i kryteria oceny ofert, lecz także przebieg postępowania przetargowego od dnia jego ogłoszenia do dnia zawarcia umowy, jak również przebieg realizacji zadania – dodaje Elżbieta Sobczuk. 

Szczelnie uwzględniane są zmiany wprowadzane do treści zwartych umów.

W tym roku kapituła otrzymała do oceny kilkadziesiąt zadań w każdej kategorii, co spowodowało, że wybór jednego projektu w każdej z nich był niełatwy, a obrady długie i burzliwe. Wśród zgłoszonych zadań przeważały duże projekty o wielomilionowej wartości objęte dofinansowaniem ze funduszy UE, w tym projekty z budżetu obywatelskiego.

Fot. Marcin Oliva Soto

(ak)

redakca@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: