Do 29 kwietnia potrwa na Podkarpaciu kwalifikacja wojskowa. W naszym regionie obejmie ona ponad 16,5 tysiąca osób.

Kwalifikacja wojskowa na Podkarpaciu rozpoczęła się 1 lutego. Jest ona prowadzona przy współudziale wojewody podkarpackiego, starostów, prezydentów miast na prawach powiatów, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie i wojskowych komendantów uzupełnień.

Łącznie obowiązkowi kwalifikacji będzie podlegać 16 654 osoby, w tym 13 435 mężczyzn urodzonych w 1997 r. (rocznik podstawowy), 2 795 mężczyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie stawali się dotychczas do  kwalifikacji wojskowej i 424 kobiet.

Kwalifikacji wojskowej dokona 21 powiatowych komisji lekarskich, które nadzoruje Wojewódzka Komisja Lekarska w Rzeszowie.

Obowiązek kwalifikacji wojskowej trwa do czasu ukończenia 50. roku życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji  i w czasie wojny do ukończenia 60. roku życia. Jej celem jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które przechodzą kwalifikację wojskową, otrzymują jedną z czterech kategorii: A („zdolny do czynnej służby wojskowej”), B („czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej”), D („niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju”) i E („trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”).

(kaw)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama