W WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej w czwartek otwarto Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej. Jego wyposażenie kosztowało ponad milion złotych.

[Not a valid template]

 

Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej mieści się na drugim piętrze budynku Collegium Securitatis w Rzeszowie. Z nowych pracowni korzystać będą studenci podczas zajęć praktycznych, uzupełnianych nowoczesnymi materiałami dydaktycznymi.

Na wyposażeniu Centrum znalazły się m.in. fantomy, szkielety, czaszki antropologiczne, zestawy symulacji ran i urazów oraz kilkanaście waliz kryminalistycznych. Sprzęt sprowadzony został ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Szwajcarii i Niemiec.

– Projekt ma na celu upraktycznienie zajęć dydaktycznych. Nasi absolwenci, zaczynając pracę prawnika, prokuratora czy podejmując pracę w policji, będą mieli wiedzę, którą inni dopiero zaczną zdobywać. Centrum będzie także służyć uczniom podczas zajęć w ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa – mówił podczas otwarcia rektor WSPiA prof. Jerzy Posłuszny.

Specjalne walizy kryminalistyczne

Uczelnia planuje przeznaczyć 100 tys. zł dotacji z urzędu marszałkowskiego na kolejne elementy wyposażenia Laboratorium. – Korzystać z niego będą mogli także przedstawiciele służb mundurowych – powiedziała Maria Kurowska, wicemarszałek podkarpacki.

W ramach Centrum powołane zostało Laboratorium Kryminalistyczne, Laboratorium Symulacji Zdarzeń, a także Pracownia Badań nad Terroryzmem.

– Kupione przez nas wyposażenie to m.in. walizy kryminalistyczne do ujawniania, zabezpieczania oraz analizowania różnych śladów nas miejscu zdarzenia. Walizy służą do zabezpieczania m.in. śladów biologicznych (np. krwi, włosów, wydzielin organizmu), użytych przez sprawców narzędzi (np. łomy, siekiery), śladów zapachowych, czy też zabezpieczania śladów chodu oraz poruszania się różnego rodzaju pojazdów – wylicza prof. Czesław Kłak, dyrektor Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej.

Uczelnia zakupiła również  oświetlacze kryminalistyczne, lampy UV i zestawy narzędzi niezbędnych do profesjonalnego przeprowadzenia oględzin, eksperymentu procesowego, wizji lokalnej. W Centrum są także profesjonalne zestawy symulacji ran i urazów.

– Możemy pokazać, jak wygląda rana postrzałowa, cięta, kłuta, różne stopnie oparzeń czy też obrażenia odniesione w zdarzeniu komunikacyjnym. Jest też fantom służący do prezentacji tych ran. Możemy przeprowadzać np. symulowane oględziny miejsca zabójstwa – tłumaczy prof. Kłak.

Jak wygląda wątroba alkoholika?

Ważną część wyposażenia Centrum stanowią również pomoce służące do nauki antropologii kryminalnej, odontologii kryminalistycznej czy pokazywania mechanizmu działania różnych środków odurzających i substancji psychotropowych. Są to całe szkielety człowieka, czaszki antropologiczne pokazujące ewolucję człowieka, ale również cechy budowy jego ciała.

W Centrum znalazły się czaszki zarówno dorosłego człowieka, dziecka, jak i płodu. Są też szczęki i zęby służące do nauki identyfikacji człowieka na podstawie śladów uzębienia.

WSPiA kupiła także zestawy pokazujące organy wewnętrzne, umięśnienie i budowę ciała człowieka. Dzięki temu można zobaczyć m.in. wątrobę, śledzionę czy płuca osoby uzależnionej od alkoholu, środków odurzających lub papierosów.

– Są także fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i prawidłowej resuscytacji – zaznacza prof. Czesław Kłak.

W Centrum znalazły się również testery narkotykowe, których użycie pozwala na wskazanie śladów poszczególnych substancji w organizmie człowieka. Jest też wariograf, czyli potocznie nazywany „wykrywacz kłamstw”.

W Centrum są również profesjonalne mikroskopy do badań śladów biologicznych i wideospektrokomparator, służący do badania autentyczności dokumentów, w tym banknotów.

To nie koniec zakupów. W najbliższym czasie Centrum wyposażone zostanie w nowe mikroskopy, chromatografy cieczowe do badań fizyko-chemicznych, a także kolejne zestawy symulacyjne.

W otwarciu Centrum wzięły udział władze samorządowe, a także przedstawiciele policji oraz podkarpackich zakładów karnych i aresztów śledczych.

(kaw)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama