Zdjęcie: Materiały WSIiZ w Rzeszowie
Reklama

– Nauki o mediach to nowa dyscyplina naukowa. Jest odpowiedzią środowiska akademickiego na dynamiczny rozwój mediów i multimediów. Co za tym idzie seminaria zorientowane będą głównie na nowe media, media cyfrowe, social media i szeroko pojęty internet. Jest to zdecydowany krok w przyszłość – mówił rok temu prof. Tomasz Goban-Klas, kierownik Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Uczelnia jest jedną z czterech w kraju (obok UW, UJ i UMCS), które mogą prowadzić seminaria doktoranckie i przeprowadzać przewody doktorskie w zakresie nauk o mediach. W grudniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przygotowanej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Była to pierwsza obrona doktorska z nauk o mediach w uczelni niepublicznej w Polsce, i jednocześnie pierwsza w historii rzeszowskiej WSIiZ.

1 grudnia 2016 roku w Sali Senatu WSIiZ doktorantka mgr Zofia Sawicka, w obecności promotora prof. dra hab. Janusza Adamowskiego, dwóch recenzentów – dr hab. Agnieszki Hess oraz prof. dra hab. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego – oraz Komisji Doktorskiej, a także licznie zgromadzonej publiczności, obroniła pracę pt. „Wpływ nowych mediów na przemiany polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu na przykładzie Arabskiej Wiosny.” Zofia Sawicka jest długoletnim pracownikiem Instytutu Badań nad Cywilizacjami WSIiZ i m.in. jako jedyna w Polsce analizuje media społecznościowe w języku arabskim.

To święto środowiska naukowego w Polsce

– To wielkie święto nie tylko dla rzeszowskiej uczelni, ale i dla całego środowiska naukowego, bo WSIiZ to jedyna uczelnia niepubliczna i jedna z czterech w Polsce, która posiada takie uprawnienia – powiedział prof. dr hab. Janusz Adamowski z Uniwersytetu Warszawskiego, promotor pracy mgr Zofii Sawickiej.

Powodem do dumy i satysfakcji jest nie tylko fakt, iż jest to pierwsza praca doktorska broniona we WSIiZ,  Zofii Sawickiej została oceniona bardzo wysoko pod względem merytorycznym.

„Praca jest doskonała”

– Przyszło mi oceniać pracę – nie boję się tego powiedzieć – doskonałą! W Polsce nikt nie opracował tego tematu lepiej niż Pani Sawicka. Mamy do czynienia z pracą nowatorską, dobrze skonstruowaną i aktualną. Zofia Sawicka to prekursorka badań nad mediami arabskimi. Porównując tę pracę z najlepszymi światowymi publikacjami, z pełną odpowiedzialnością twierdzę, że wypada ona imponująco – powiedział prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, jeden z recenzentów.

To dopiero początek

Obrona doktorska Zofii Sawickiej to pierwszy doktorat zrealizowany w ramach Seminarium Doktoranckiego WSIiZ. Dzień później odbyła się kolejna obrona pracy doktorskiej. Celem uczelni jest, by powstające tu prace doktorskie odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym, nowatorskie i wnoszące w polską naukę nowe wartości.

– Nauki o mediach to młoda, bardzo dynamicznie rozwijająca się dyscyplina naukowa, charakteryzująca się niezwykłą interdyscyplinarnością i szerokimi możliwościami praktycznego zastosowania wyników badań naukowych – informuje prof. Sławomir Gawroński, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ. Zaznacza, że żyjąc w dobie społeczeństwa informacyjnego i silnie zmediatyzowanej rzeczywistości coraz trudniej jest wskazać obszary społecznej aktywności, w których nie występują związki z zarządzaniem informacją, mediami masowymi, w tym zwłaszcza społecznościowymi.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  jako jedyna uczelnia niepubliczna i jedna z czterech w Polsce posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk o mediach.

Uczelnia dysponuje kadrą wybitnych specjalistów z tematyki mediów i nowych mediów. Wśród kadry naukowej na studiach doktoranckich z nauk o mediach są m.in.: prof. Tomasz Goban-Klas, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Gajdka, prof. nadzw. dr hab.  Aleksander Hall, prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński oraz prof. Jan Woleński, prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski, prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk.

Dowiedz się więcej na doktorat.wsiz.rzeszow.pl 

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: