Zdjęcie: Marian Misiakiewicz / Politechnika Rzeszowska

Prowadzenie badań naukowych, praktyki i staże studenckie, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zakłada współpraca Politechniki Rzeszowskiej i firmy z B&P Engineering. Obie strony podpisały umowę w tej sprawie.

W imieniu uczelni umowę podpisali rektor PRz prof. Tadeusz Markowski oraz prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz.  

B&P Engineering istnieje na rynku od 2003 roku, siedzibę ma w Przeworsku. Jako jedna z nielicznych w Europie firm zajmuje się głównie wytwarzaniem wysokiej jakości urządzeń i kompletnych linii technologicznych do produkcji soków i koncentratów owocowych. Świadczy również usługi procesów obróbki metalu, w tym gięcia, cięcia, polerowania i spawania, oraz inżynierii usług.

Porozumienie Politechniki Rzeszowskiej i B&P Engineering zakłada współpracę przy prowadzeniu badań naukowych, pracach badawczo-rozwojowych, szkoleniach organizowanych przez PRz, praktykach i stażach studenckich, kształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr, wzajemnego udostępniania aparatury, urządzeń i zbiorów bibliotecznych.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Przedmiotem prowadzonych badań i prac badawczo-rozwojowych będzie współpraca z zakresu: Rapid Prototyping, obróbki skrawaniem, spawalnictwa. Firma B&P Engineering będzie również świadczyła opiekę merytoryczną nad wybranymi i uzgodnionymi przez firmę i PRz pracami inżynierskimi lub magisterskimi przygotowywanymi przez studentów Politechniki.

Mają się także odbywać konsultacje na etapie ustalania tematów takich prac pod kątem możliwości zastosowania rezultatów w B&P Engineering. Planowane jest także wspólne prowadzenie analiz teoretycznych i badań eksperymentalnych, oraz udział w projektach naukowych i promowanie efektów tej współpracy w krajowych i zagranicznych środowiskach przemysłowych i naukowo-badawczych.

Zdjęcie: Marian Misiakiewicz / Politechnika Rzeszowska
Zdjęcie: Marian Misiakiewicz / Politechnika Rzeszowska

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

 

Reklama