Zdjęcie: materiały prasowe

Dr hab. inż. Lidia Buda-Ożóg, prof. PRz z Katedry Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, została laureatką prestiżowej Nagrody im. prof. Stefana Bryły.

Nagrodę tę przyznaje się za osiągnięcia naukowo-badawcze lub naukowo-techniczne w dziedzinie konstrukcji budowlanych, a stanowi ją okolicznościowy medal i dyplom. Nagroda została wręczona podczas 68. Krynickiej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, która odbywała się we wrześniu w Gliwicach.

Nagrody im. Stefana Bryły oraz im. Wacława Żenczykowskiego są nagrodami przyznawanymi corocznie, indywidualnie, jednorazowo. Ustanowione je we wrześniu 1964 r. Patronują im osoby konstruktorzy obiektów budowlanych i inżynierskich, autorzy wybitnych prac naukowych, wychowawcy wielu roczników inżynierów.

Dr hab. inż. Lidia Buda-Ożóg jest pracownikiem Katedry Konstrukcji Budowlanych Politechniki Rzeszowskiej. Głównie interesuje się konstrukcjami żelbetowymi i murowymi, szczególnie ich niezawodnością, kształtowaniem zbrojenia w sytuacji awaryjnej wywołanej usunięciem podpory oraz wtórnego wykorzystaniem elementów kompozytowych.

Przedmiotem zainteresowań prof. Budy-Ożóg jest również modelowanie konstrukcji z betonu. Jest autorką lub współautorką ponad 60 publikacji, z których 20 jest indeksowanych w bazie „Journal Citation Reports” oraz współautorką dwóch zgłoszeń patentowych.

Dr hab. inż. Lidia Buda-Ożóg promuje rozwiązania naukowo-techniczne dotyczące wielu aspektów, współpracuje z przedsiębiorstwami budowlanymi Podkarpacia i nie tylko. W jej dorobku inżynierskim jest ponad 40 ekspertyz dotyczących obiektów nowych i zabytkowych oraz ponad 90 projektów konstrukcyjnych budynków i budowli.

Prof. Lidia Buda-Ożóg prywatnie jest pasjonatką zwiedzania Polski i Europy na rowerze.

oprac. (pol)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama