Zdjęcie: Marian Misiakiewicz / Politechnika Rzeszowska
Reklama

Prof. Leszek Trybus, wybitny specjalista z dziedziny automatyki i telemechaniki, otrzymał w piątek tytuł doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej.

Prof. Leszek Trybus od 47 lat jest pracownikiem Politechniki Rzeszowskiej. Przez 30 lat kierował Katedrą Informatyki i Automatyki, która rozrosła się do największej jednostki w skali uczelni. Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie automatyki i informatyki, wychowawcą pracowników naukowych i studentów. Autorem ponad 200 prac naukowych.

Tytuł doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej zostało przyznane przez Senat uczelni w uznaniu wybitnych dokonań naukowych prof. Trybusa w kraju i za granicą oraz zasług w działalności na rzecz rozwoju uczelni.

W piątkowej uroczystości nadania wyróżnienia wzięli udział bliscy i przyjaciele prof. Leszka Trybusa, pracownicy naukowi PRz, przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw z którymi współpracuje prof. Trybus, studenci oraz zaproszeni goście, m.in. prof. Aleksander Bobko, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Laudację na cześć prof. Trybusa wygłosił promotor doktoratu honoris causa prof. dr hab. inż. Jacek Kluska.

– Prof. Trybus nie uznaje drogi na skróty. Daje doskonały przykład pracowitości i konsekwencji w działaniu. Przez swoją obecność wśród nas, stwarzasz klimat najwyższego profesjonalizmu i atmosferę chęci nieustannego doskonalenia się. Prof. Trybus ma ogromne zasługi w zakresie wdrożeń przemysłowych, które są nie do przecenienia, przysłużył się rozwojowi demokracji i miastu Rzeszów – mówił prof. Kluska.

Zdjęcie: Marian Misiakiewicz / Politechnika Rzeszowska

Politechnika Rzeszowska przyznała tytuł doktora honoris causa prof. Leszkowi Trybusowi „za wybitne dokonania w zakresie teorii, konstrukcji i wdrożeń, w kraju i za granicą, regulatorów cyfrowych, sterowników mikroprocesorowych i rozproszonych systemów czasu rzeczywistego oraz zasług w działalności na rzecz rozwoju i wizerunku uczelni”.

– Nadanie tytułu i godności doktora honoris causa stanowi wyraz uznania dla osób zasłużonych, które swoją postawą, działaniami i osiągnięciami budują potencjał środowiska naukowego – mówił prof. Tadeusz Markowski, rektor PRz.

– Jeżeli myślimy o jakimś wzorze, modelu kariery akademickiej to droga pana profesora, droga prawie 50-letnia działania, aktywności w przestrzeni akademickiej wyczerpuje właściwie znamiona tego, czego od profesora można by oczekiwać – dodał wiceminister Aleksander Bobko. 

W czasie uroczystości prof. Leszek Trybus wygłosił wykład, w którym przedstawił drogę, jaką przeszły prace badawczo-rozwojowe Katedry Informatyki i Automatyki dotyczące sterowników mikroprocesorowych. Prof. Trybus zachęcał też do aktywnej współpracy środowiska naukowego z przemysłem.

– Współpraca zorientowana na wspólne rozwiązywanie kolejno pojawiających się problemów rodzi wzajemne zaufanie, trwa długie lata, generuje tematykę interesujących publikacji i wspiera prace doktorskie faktycznie osadzone w realiach – zaznaczył prof. Trybus.

Tytuł doktora honoris causa jest nadawany jest przez Politechnikę Rzeszowską od 2002 roku. Do tej pory uhonorowano nim 11 osób.

Leszek Trybus urodził się w 1946 roku we Wrocławiu. Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH w Krakowie. Niedługo później wraz z żoną zamieszkał w Rzeszowie, rozpoczynając pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej (obecnie PRz). Z nią związał całe życie zawodowe – od asystenta stażysty aż do profesora. 

Prof. Trybus prace nad regulatorami i sterownikami, które zainicjował jeszcze jako asystent, stały się specjalnością wyróżniającą PRz wśród innych ośrodków akademickich. Tytuł profesora otrzymał w 1994 r. na podstawie książki o regulatorach wielofunkcyjnych.

Prof. Trybus wypromował 11 doktorów z zakresu automatyki, informatyki i budowy maszyn (roboty). Recenzował kilkadziesiąt doktoratów, habilitacji i wniosków profesorskich.

Zdjęcie: Marian Misiakiewicz / Politechnika Rzeszowska

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama