Zdjęcie: Materiały prasowe

W czerwcu nauka w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie się odbywać w dotychczasowej formule – w zdecydowanej większości zdalnie.

Taką decyzję podjęły władze uczelni po konsultacjach m.in. ze studentami i wykładowcami. 
– Już do końca semestru letniego – tak jak do tej pory – na większości kierunków studiów zajęcia będą wyłącznie w formie zdalnej – mówi dr Wergiliusz Gołąbek, rektor WSIiZ w Rzeszowie.

Tylko na wybranych kierunkach studiów zajęcia będą nadal w siedzibie uczelni. Dotyczy to kierunków na Kolegium Medycznym, studiów I stopnia na kierunku „Zarządzanie” (ścieżka anglojęzyczna), wybranych przedmiotów na kierunku „Grafika komputerowa i produkcja multimedialna” oraz większości kursów językowych. 

W jaki sposób będzie przeprowadzona sesja letnia we WSIiZ? Sesja na uczelni jest ciągła – egzaminy i zaliczenia odbywają się bezpośrednio po zakończeniu przedmiotu. Egzaminy i zaliczenia są zdalne. Natomiast dla zajęć tradycyjnych, egzaminy i zaliczenia są przeprowadzane tradycyjnie.

Advertisement

Z kolei obrona pracy dyplomowej będzie w siedzibie uczelni. Od tej zasady mogą być jednak wyjątki. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta, dziekan może zgodzić się na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego zdalnie.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama