Reklama

Siedmiu studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego minister nauki i szkolnictwa przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce.

W roku akademickim 2014/2015 rektorzy polskich uczelni przedstawili 3461 wniosków o wypłatę stypendiów. 2646 dotyczyło studentów, a 815 doktorantów. Wnioski oceniał 33-osobowy zespół, składający się z ekspertów reprezentujących osiem obszarów nauki i sztukę.

W przypadku studentów wysokość stypendiów wynosi 14 tys. zł, a doktorantów – 22 tys. zł. Pieniądze są wypłacane przez uczelnię jednorazowo. Otrzymują je osoby, które mają wysoką średnią ocen oraz wykazują się aktywnością i osiągnięciami naukowymi.

Na Uniwersytecie Rzeszowskim stypendium ministra przyznano 7 osobom. Największą ilość stypendiów z całej Polski na kierunku biotechnologia otrzymali studenci z Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych UR – 5.

Stypendia otrzymali:

– Jakub Kapłan z Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

– Klaudia Kułak z Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

– Beata Miedziak z Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

– Jennifer Mytych z Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

– Magdalena Karolina Sroka z Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

– Jakub Głąb z Wydziału Wychowania Fizycznego

– Matylda Zatorska z Filologii Polskiej

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama