Fot. Materiały Politechniki Rzeszowskiej. Na zdjęciu dr hab. inż. Paweł Chmielarz, prof. PRz

Paweł Chmielarz i Wojciech Nowak, naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej, otrzymali stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

MNiSW nagradza naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia, prowadzą badania naukowe wysokiej jakości i posiadają bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. W tym gronie znaleźli się dwaj naukowcy PRz: dr hab. inż. Paweł Chmielarz z Zakładu Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego oraz dr inż. Wojciech Nowak z Katedry Nauk Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Zainteresowania naukowe prof. Pawła Chmielarza obejmują metody syntezy polimerów o zróżnicowanej strukturze i architekturze z wykorzystaniem polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP), w tym również z wykorzystaniem metod elektrochemicznych (eATRP).

Prof. Chmielarz w dorobku naukowy ma 40 publikacji w czasopismach międzynarodowych z Listy Filadelfijskiej, jeden przyznany patent, jedno zgłoszenie patentowe, jeden rozdział w zagranicznej publikacji monograficznej oraz 37 publikacji pokonferencyjnych. Doświadczenie naukowe Paweł Chmielarz zdobywał m.in. w USA, w latach 2014 i 2016 pracując w grupie badawczej prof. Krzysztofa Matyjaszewskiego (Carnegie Mellon University w Pittsburghu).

Naukowiec uczestniczył w licznych projektach badawczych, za swoją działalność naukową otrzymał w 2016 r. Nagrodę Fundacji Kościuszkowskiej, a w latach 2016-2018 Nagrody Rektora Politechniki Rzeszowskiej, I stopnia. 

– Stypendium traktuję jako docenienie jakości mojej dotychczasowej pracy naukowo-badawczej, niewątpliwie stwarza mi ono możliwości dalszego rozwoju oraz podnoszenia kompetencji w dziedzinie nauk chemicznych. Planuję kontynuację badań naukowych m.in. w ramach współpracy z Carnegie Mellon Univeristy (USA) oraz University of Padova (Włochy) dotyczących zagadnień związanych z polimeryzacją rodnikową z odwracalną dezaktywacją – mówi prof. Paweł Chmielarz. 

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Dr inż. Wojciech Nowak z kolei w swojej dotychczasowej pracy naukowo-badawczej zajmuje się analizą zjawisk zachodzących podczas procesu korozji wysokotemperaturowej, w szczególności materiałów stosowanych w stacjonarnych turbinach gazowych (SGT).

Naukowiec ma w swoim dorobku m.in. pracę naukowo-badawczą w Forschungszentrum Juelich GmbH i udział w międzynarodowych projektach badawczych H2-IGCC i SAMBA. W Polsce kieruje projektem w ramach konkursu POLONEZ1, jest koordynatorem programu CEEPUS III. Wygłosił łącznie 40 wykładów, z czego 24 na międzynarodowych konferencjach i warsztatach, natomiast 16 na spotkaniach projektowych w projektach międzynarodowych oraz około 20 wykładów na zapraszanych seminariach.

W dorobku naukowym dr Nowak posiada 31 publikacji, w tym jedną monografię. Recenzuje artykuły w międzynarodowych czasopismach z bazy Journal Citation Report. Obecnie działalność naukowo-badawcza dr. Wojciecha Nowaka obejmuje w szczególności zjawiska dyfuzji w podwyższonej i wysokiej temperaturze oraz czynnikach wpływających na kinetykę procesu utleniania wysokotemperaturowego.

– Stypendium niewątpliwie stanowi duży krok w kierunku dalszego rozwoju naukowego. Gwarantuje również stabilizację w sferze prywatnej. W przyszłości planuję kontynuować nawiązaną współpracę zarówno krajową jak i międzynarodową w dziedzinie korozji wysokotemperaturowejzapowiada dr inż. Wojciech Nowak.

Fot. Materiały Politechniki Rzeszowskiej. Na zdjęciu dr inż. Wojciech Nowak

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama