Zdjęcie: Piotr Woroniec Jr / Rzeszów News

Senat Politechniki Rzeszowskiej uznał, że prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc jest osobą, która szczególnie zasłużyła się dla społeczności akademickiej, dlatego chce mu nadać tytuł Doktora Honoris Causa.

Senat Politechniki Rzeszowskiej 26 stycznia br. podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu i godności Doktora Honoris Causa PRz prezydentowi Rzeszowa Tadeuszowi Ferencowi. Recenzować wniosek będą Senaty: Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Proces ten w listopadzie ub. r. zapoczątkowała Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PR podejmując w tej sprawie uchwałę, którą następnie skierowała do Senatu uczelni.

Godność ta jest akademickim tytułem honorowym nadawanym przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.

Słuszność kandydatury Tadeusza Ferenca do nadania godności Doktora Honoris Causa Senat Politechniki uzasadnia m.in. tym, że prezydent Rzeszowa przyczynił się dla rozwoju całego środowiska akademickiego stolicy Podkarpacia.

– Znakomitym tego przykładem jest np. przekazywanie mieszkań dla wykładowców akademickich i gruntów na rozwój infrastruktury rzeszowskich uczelni, wspieranie działań i inicjatyw międzynarodowej wymiany studentów i naukowców, konferencji naukowych oraz imprez sportowych i kulturalnych organizowanych m.in. przez Samorząd Studencki czy koła naukowe – wymienia Anna Worosz, rzecznik prasowy Politechniki Rzeszowskiej.

Innym przykładem działalności Tadeusza Ferenca na rzecz środowiska akademickiego jest wspieranie rozwoju klastrów Dolina Lotnicza i Informatyka Podkarpacka przez realizację wspólnych inicjatyw, kształcenie studentów na potrzeby rynku pracy, a także wspólny udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych.

– Prezydent Rzeszowa prowadzi przyjazną politykę proinwestycyjną, dzięki czemu powstają nowe miejsca pracy, gdzie nasi absolwenci bez trudu znajdują zatrudnienie, a nasza uczelnia nawiązuje współpracę z przemysłem nie tylko w zakresie prowadzenia badań naukowych na zlecenie podmiotów gospodarczych, ale również praktyk i staży dla studentów – podkreśla Worosz.

– Tworzenie dogodnych warunków do rozwoju zainteresowań sportowych, edukacji kulturalnej młodzieży, budowa parków, skwerów, ścieżek rowerowych itp. sprawia, że Rzeszów jest atrakcyjnym miejscem do studiowania – dodaje.

Uroczystość nadania tytułu i godności odbędzie się po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych związanych z nadaniem takiego tytułu.

77-letni Tadeusz Ferenc rządzi miastem od ponad 14 lat. Obecnie to jego czwarta kadencja. 

Do tej pory Politechnika Rzeszowska godność nadała 10 osobom. Byli to m.in. prof. Kazimierz Oczoś – wybitny uczony z zakresu kształtowania materiałów metalowych i niemetalowych; Klaus-Jürgen Bathe – profesor Massachusetts Institute of Technology w Cambridge (USA), wybitny uczony i twórca znanego na świecie programu ADINA opartego na metodzie elementów skończonych czy prof. Małgorzata Witko – wybitna uczona w obszarze chemii teoretycznej oraz katalizy heterogenicznej i homogenicznej, a także enzymatycznej, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

joanna.goscinska@rzeszow-news.pl

Reklama