Zdjęcie: GDDKiA Rzeszów
Reklama

1,5 roku ma firma Mosty Katowice na zaprojektowanie dobudowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S19 od Sokołowa Małopolskiego do Jasionki. 

W środę w Stobiernej dyrekcja rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z katowicką firmą na wykonanie koncepcji programowej. Mosty Katowice dostaną za to niespełna 3 mln zł. Druga jezdnia na S19 ma być dobudowana na 15-kilometrowym odcinku.

– To kolejny krok w trwającej budowie szlaku Via Carpatia a zarazem olbrzymie podniesienie bezpieczeństwa przejazdu tym odcinkiem, którego obecna przejezdność jest w systemie 2 pasy plus 1. To także odpowiedź na liczne apele zgłaszane podczas moich spotkań z mieszkańcami – mówi Tomasz Poręba, podkarpacki europoseł PiS.

Wykonawca koncepcji ma m.in. wykonać uzupełnienie rozpoznania geologicznego, opracować materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej i zdobyć pozwolenie na rozbudowę “ekspresówki” na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ – węzeł Jasionka.

W koncepcji programowej muszą się znaleźć m.in. analiza i prognoza ruchu na tym odcinku S19, plan działań ratowniczych, aktualne mapy drogi, opinia geotechniczna, czy raport środowiskowy. Mosty Katowice na przygotowanie pełnej dokumentacji dostały 18 miesięcy. 

Będzie ona później podstawą do ogłoszenia przetargu na wybór firmy, która dobuduje drugą jezdnię do “ekspresówki”.

– Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, poprawa płynności ruchu, zwiększenie przepustowości drogi, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, rozwój terenów przyległych – poinformowała Joanna Rarus z rzeszowskiej GDDKiA. 

Europoseł Tomasz Poręba przypomina, że trwają już prace przygotowawcze dla S19 od węzła Rzeszów Południe do granicy państwa w Barwinku. Zawarto już umowy na koncepcję programową dla wszystkich odcinków tej drogi.

– W przyszłym roku rusza budowa odcinka Rzeszów – Babica. Potem kolejnych czterech odcinków do Barwinka. Prace nad Via Carpatia trwają nie tylko w Polsce – w ciągu najbliższych 4 lat będą gotowe także jej słowackie i węgierskie odcinki – przypomina Tomasz Poręba.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: