Reklama

Ponad 460 tys. zł kosztowało laboratorium badań GMO, które powstało przy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie. To druga taka pracownia w Polsce.

W czwartek laboratorium zostało oficjalnie otwarte. – Dla nas konsumentów nie bez znaczenia jest fakt, że materiał roślinny jest wnikliwie badany i odpowiednio oznakowany, dzięki czemu w sklepie możemy podjąć świadomy wybór, jakie produkty żywnościowe chcemy kupić – mówiła  Małgorzata Chomy-Śmigielska, wojewoda podkarpacki.

Pracownia GMO składa się z pięciu pomieszczeń – homogenizacja próbek, izolacja DNA, master mix, elektroforeza i PCR (łańcuchowa reakcja polimeracy). Główne wyposażenie pracowni to: zamrażarki, chłodziarko-zamrażarki, wirówki, mikrowirówki, komory laminarne do PCR, nono drop, termomiksery, wytwornica lodu, 2 termocyklery, aparat do elektroforezy poziomej, system do analizy i dokumentacji żeli agarozowych, pipety automatyczne.

Dariusz Wiraszka, zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, uważa, że rola rzeszowskiej pracowni badań GMO znacznie wzrośnie w świetle projektowanej ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

– Będziemy badać szereg roślin warzywnych, a także roślin ozdobnych pod kątem GMO – powiedział Wiraszka. Dodał, że otwarte w czwartek oficjalnie laboratorium służyć będzie rozwojowi rolnictwa na Podkarpaciu, a także w innych rejonach kraju.

Laboratorium wykonuje analizy materiału roślinnego w kierunku wykrywania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w materiale roślinnym kukurydzy z terenu województwa podkarpackiego, jak również z obszaru działalności pięciu wojewódzkich inspektoratów -białostockiego, warszawskiego lubelskiego, katowickiego i krakowskiego.

Do tej pory przebadano łącznie 408 próbek, w tym 67 próbek z naszego terenu, W jednej z próbek pochodzących z Podkarpacia stwierdzono obecność na niewielkim poziomie, modyfikacji genetycznej (MON 810).

Laboratorium badań GMO przy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie to jedyna taka pracownia w strukturach wojewódzkich inspektoratów, a druga po centralnym laboratorium Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Toruniu.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama