Reklama

Co to jest koleinomierz? Jak działa profilograf? Jakie materiały służą do budowy dróg i mostów? Te i inne pytania będzie można zadać podczas Dnia Otwartego Laboratorium Drogowego GDDKiA w Rzeszowie w środę (7 maja) od godz. 8:00 do 12:00. Wstęp wolny.

Laboratorium mieści się w Rzeszowie przy ul. Rejtana 8A (obok budynku MPDiM). „Dzień Otwarty Laboratorium Drogowego GDDKiA w Rzeszowie” realizowany jest w ramach wielkiej ogólnopolskiej akcji promocyjnej „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”.

W ramach Dnia Otwartego, odwiedzający Laboratorium w Rzeszowie będą mogli zapoznać się ze specyfiką pracy Laboratorium Drogowego, zobaczyć specjalistyczny sprzęt pomiarowo-badawczy oraz badania wykonywane w poszczególnych pracowniach laboratoryjnych, m.in.: badaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, badaniu betonu i wyrobów betonowych do nawierzchni i wykończenia dróg, w badaniu gruntów, gruntów/kruszyw ulepszonych spoiwami hydraulicznymi, w badaniu kruszyw, materiałów do zimowego utrzymania dróg, farb do oznakowania poziomego nawierzchni.

Dodatkowo przed Laboratorium zaprezentowany zostanie laboratoryjny sprzęt terenowy, m.in. sprzęt do diagnostyki nawierzchni. Będzie także można poznać szczegóły dotyczące podkarpackich inwestycji dofinansowywanych ze środków unijnych.

– Przypadająca w tym roku 10. rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest doskonałą okazją do tego, aby zaprezentować mieszkańcom naszego regionu, instytucjom oraz ośrodkom naukowym przedsięwzięcia i inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich, które poprawiają jakość życia nas wszystkich. To doskonały moment, aby pokazać także nasze Laboratorium, które czuwa nad jakością robót na każdym etapie realizacji inwestycji drogowych dzięki czemu możemy dzisiaj podróżować siecią szybkich i bezpiecznych dróg – informuje Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Nowe laboratorium z akredytacją PCA

W październiku 2011r. laboratorium drogowe rzeszowskiego oddziału GDDKiA zyskało nową, rozbudowaną siedzibę, odpowiadającą coraz wyższym wymaganiom stawianym nowoczesnemu systemowi kontroli jakości przy budowie i utrzymaniu dróg. Skala inwestycji drogowych prowadzonych przez GDDKiA spowodowała, że konieczne stało się wybudowanie nowego laboratorium pozwalającego zastosować w badaniach jakości dróg coraz nowocześniejsze technologie i urządzenia.

Zakres robót obejmował: nadbudowę budynku parterowego o jedną kondygnację, przebudowę istniejącego budynku piętrowego oraz dobudowę nowego, 4-kondygnacyjnego budynku. Roboty były prowadzone na ograniczonym powierzchniowo placu budowy, podczas normalnej pracy laboratorium, w taki sposób, aby nie utrudniać jego działalności i nie narażać pracowników ani interesantów na niebezpieczeństwo.

Budowa trwała 17 miesięcy, a jej koszt wyniósł 5,5 mln zł. Nowe laboratorium zyskało nowoczesne pracownie wyposażone w nowy sprzęt, który zastąpił stare, wyeksploatowane urządzenia, a w lutym 2014r . otrzymało Certyfikat Akredytacji nr AB 1485, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: