Zdjęcie: Ewa Szyfner / Rzeszów News
Reklama

W dniu Wszystkich Świętych (1 listopada) od godz. 6:00 do 22:00 zostanie zmieniona organizacja ruchu przy rzeszowskich cmentarzach.

Na dojeździe do cmentarza przy ul. Cienistej dojazd samochodów osobowych do parkingu przed cmentarzem będzie odbywał się ul. Bałtycką i Morgową, na których ruch będzie jednokierunkowy (wjazd od strony ul. Lwowskiej). Wyjazd samochodów ul. Cienistą i ul. Kujawską, gdzie ruch również będzie jednokierunkowy – zakaz wjazdu od strony ul. Lwowskiej.

– Zakaz ten jednak nie będzie dotyczył autobusów MPK, taksówek – zaznacza Adam Szeląg, rzecznik rzeszowskiej policji.

Dojazd do bramy cmentarza znajdującej się przy ulicy Polnej możliwy będzie od ulicy Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, a następnie ulicą Morgową. Nie będzie można dojechać do cmentarza przez ulicę Kujawską. Z ulicy Morgowej w ulicę Żołnierzy I Armii WP można będzie wyjechać jedynie w prawo, gdyż na skrzyżowaniu ulica Żołnierzy I Armii WP rozdzielona będzie zaporami.

– Wjazd w ulicę Konfederatów Barskich możliwy będzie po zawróceniu na najbliższym skrzyżowaniu – informują policjanci. 

Na czas zmiany organizacji ruchu na ulicy Lwowskiej ustawione będą znaki informujące o dojeździe do cmentarza oraz znaki zakazujące skrętu w ulicę Cienistą i Kujawską.

Sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ul. Lwowskiej z ul. Kujawską i Cienistą będą wyłączone, ruchem kierować będą policjanci. Parkowanie możliwe będzie na parkingach przycmentarnych przy ul. Cienistej i Polnej oraz na parkingu Szpitala Wojewódzkiego nr 2 przy ul. Lwowskiej. Ponadto dopuszczone będzie parkowanie na prawym pasie ruchu ul. Żołnierzy I Armii WP w obu kierunkach.

Ta organizacja ruchu będzie obejmować cmentarz przy ul. Lwowskiej Pobitno znajdujący się w bezpośredniej bliskości cmentarza komunalnego. Parkować można będzie na przycmentarnym parkingu od strony ul. Żołnierzy I Armii WP oraz przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2.

– W rejonie pozostałych rzeszowskich cmentarzy oraz w pobliżu cmentarzy na terenie powiatu rzeszowskiego, nie wprowadzono zmian w organizacji ruchu. Parkowanie możliwe będzie na parkingach przycmentarnych – twierdzi Adam Szeląg. 

Największe nasilenie ruchu policjanci przewiduje na ul. Lwowskiej, która jest nie tylko drogą dojazdową do cmentarza przy ul. Cienistej, ale przede wszystkim należy ona do drogi krajowej nr 94 (stara „czwórka). 

Apel policjantów

Policja zaznacza, że wprowadzanie zmian w organizacji ruchu będzie uzależnione od bieżących potrzeb. Jeżeli natężenie będzie duże, to ograniczenia mogą być nie tylko we Wszystkich Świętych, ale również w dni poprzedzające święto i przedłużone na kolejne dni.

Policjanci apelują, aby przez cały nadchodzący weekend kierujący, zwłaszcza w pobliżu cmentarzy, nie jeździli na pamięć i zwracali uwagę na oznakowanie, które może zostać zmienione oraz na sygnały podawane przez policjantów.

Funkcjonariusze przypominają także, że w przypadku ręcznego kierowania ruchem, kierujący w pierwszej kolejności muszą stosować się do sygnałów i poleceń policjantów. Pamiętajcie o zachowaniu o szczególnej ostrożności i bądźcie wyrozumiali wobec innych uczestników ruchu. 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama